RSM Poland
Języki

Języki

Spółki gotowe – shelf companies

Oferujemy w pełni zarejestrowane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) gotowe do rozpoczęcia działalności. Oferta jest przygotowana dla osób/przedsiębiorstw chcących nabyć spółkę i rozpocząć działalność natychmiast po jej zakupie.

Spółki gotowe, które oferujemy, są w pełni zarejestrowane. Każda z nich posiada:

 • numer w rejestrze przedsiębiorców KRS;
 • zarejestrowany adres siedziby w jednym z naszych biur w Warszawie lub Poznaniu;
 • rejestrację podatkową (CIT, VAT, VAT UE);
 • rejestrację w GUS (REGON);
 • elastyczną umowę spółki z szerokim zakresem przedmiotu działalności;
 • aktywny rachunek bankowy;
 • bieżące księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe.

W umowie zbycia udziałów gwarantujemy, że spółka nigdy wcześniej nie prowadziła żadnej działalności, nie posiada majątku, pracowników ani zobowiązań handlowych. Jeśli okaże się to konieczne, istnieje możliwość dokonania niezbędnych zmian w spółce, takich jak zmiana nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji i innych.

Proponujemy usługę sprzedaży i przekazania spółki w jeden dzień. Tuż po zakupie Klient otrzymuje wszelkie dokumenty rejestrowe spółki oraz zeznania podatkowe dostarczone do urzędów aż do daty zakupu.

Klient może skorzystać z obsługi rachunkowej, podatkowej, jak również z usług z zakresu kadr i płac. Oferujemy ponadto użycie adresu naszego biura jako oficjalnego adresu zakupionej spółki.

Nasza usługa spotyka się z szerokim zainteresowaniem i jest szczególnie cenna zwłaszcza wtedy, gdy czas wejścia na rynek jest decydujący, na przykład w przypadku planowanego nabycia innej spółki lub nieruchomości.

Spółki gotowe najczęściej nabywane są w celu:

 • wejścia na rynek lokalny i rozpoczęcia działalności gospodarczej już w ciągu kolejnych dni zamiast w ciągu kolejnych miesięcy;
 • obrotu nieruchomościami – spółki celowe (Special Purpose Vehicles – SPVs);
 • nabycia innej spółki – spółki celowe (Special Purpose Vehicles – SPVs);
 • uzyskania licencji lub zaświadczeń;
 • wzięcia udziału w przetargu prywatnym lub państwowym.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje oraz listę w pełni zarejestrowanych spółek gotowych bądź zarezerwować spółkę zachęcamy do kontaktu z naszą ekspertką, Anną LEHMANN:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786