RSM Poland
Języki

Języki

Sekretariat korporacyjny

Każde przedsiębiorstwo podlega szeregowi obowiązków korporacyjnych, wynikających z otoczenia prawnego, w jakim funkcjonuje. W polskim systemie prawnym otoczenie to tworzy nie jeden, ale przynajmniej kilka aktów prawnych – kodeks spółek handlowych, ustawa o rachunkowości czy ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Wypełnianie obowiązków administracyjnych angażuje wewnętrzne zasoby firmy i obliguje do śledzenia stale zmieniających się przepisów. Dla przedsiębiorcy skoncentrowanego na prowadzeniu biznesu wypełnienie wszystkich – często cyklicznych – obowiązków jest nie lada wyzwaniem.

Wspieramy naszych Klientów w realizacji obowiązków przedsiębiorstwa, oferując usługę sekretariatu korporacyjnego. W ramach usługi sekretariatu korporacyjnego przygotowujemy:

  • uchwały powołujące i odwołujące członków zarządu i rady nadzorczej;
  • uchwały o zmianie adresu spółki;
  • księgi udziałów lub akcji;
  • protokoły ze zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy;
  • wnioski o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (adres, siedziba, nazwa, przedmiot działalności, zarząd, rada nadzorcza, rok obrachunkowy).

Usługi świadczymy w sposób kompleksowy: od przygotowania dokumentów, poprzez umówienie notariusza (jeśli jest to wymagane) i przekazania danych do dokonania opłat sądowych lub skarbowych, aż po złożenie dokumentów i uzyskanie wpisu w sądzie rejestrowym. Na bieżąco monitorujemy stan rozpatrzenia każdego wniosku, informując Klienta o przebiegu postępowania.

Stawiając sobie jako nadrzędny cel oszczędność czasu Klienta, wszystkie dokumenty przesyłamy drogą elektroniczną. Na życzenie Klienta sporządzamy również dokumenty w wersji dwujęzycznej – polsko-angielskiej lub też w każdym innym języku, w którym obsługujemy Klienta.

Oferując usługę sekretariatu korporacyjnego, wspieramy przedsiębiorców w wypełnianiu codziennych obowiązków o charakterze administracyjnym. Korzystając z wiedzy i doświadczenia konsultantów RSM Poland, zyskują Państwo spokój i pewność, że sprawami korporacyjnymi zajmują się specjaliści, a wszystkie obowiązki przedsiębiorstwa są wypełniane rzetelnie, na czas i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie sekretariatu korporacyjnego zachęcamy do kontaktu z naszą ekspertką, Anną LEHMANN:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786