Poland
Języki

Retail networks – sieci handlu detalicznego

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z sieciami handlu detalicznego. Świadczone na ich rzecz usługi obejmują audyt, doradztwo transakcyjne, doradztwo w ustalaniu zasad funkcjonowania sieci, rozliczenia podatków dochodowych, rozliczenia VAT, księgowość oraz usługi kadrowo-płacowe. Na stałe współpracujemy z kilkunastoma sieciami detalicznymi z sektora RTV/AGD oraz rozrywki i mody.

Sieci handlu detalicznego to przedsiębiorstwa lub ich grupy zajmujące się sprzedażą różnorodnych produktów (spożywczych, farmaceutycznych i drogeryjnych, elektroniki użytkowej, odzieży, elementów wykończania i wyposażenia domów) w ramach dobrze zorganizowanej sieci sklepów. Handel detaliczny jest niezwykle ważnym sektorem gospodarki z uwagi na wysoki udział wydatków konsumentów w tworzeniu PKB.

Polski handel detaliczny na przestrzeni ostatnich lat ulegał znaczącym przeobrażeniom. Przemiany gospodarcze, jakie miały miejsce na początku lat 90., doprowadziły do otwarcia się polskiego rynku na kapitał zagraniczny i wejścia do naszego kraju licznych sieci handlowych. Powstało wiele hiper- i supermarketów, początkowo głównie w dużych aglomeracjach miejskich. Swoją pozycję na rynku zdobyły też rodzime sieci handlowe, których źródłem sukcesu często była odmienna strategia konkurowania (cena vs jakość).

Eksperci:

Doradztwo transakcyjne: Bartosz Miłaszewski – Managing Partner

Audyt: Marcin Kawka – Audit Partner

Podatki dochodowe: Piotr Liss – Tax Partner

Księgowość & Payroll: Agnieszka Osińska – Accounting Partner

Podatek VAT: Przemysław Powierza – Tax Partner