RSM Poland
Języki

Języki

Likwidacja spółki/oddziału

Decyzja o likwidacji spółki lub oddziału wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego przed sądem rejestrowym. Likwidacja to proces czasochłonny i absorbujący, który wymaga przygotowania szeregu dokumentów oraz przeprowadzenia określonych czynności przed notariuszem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i ograniczając do minimum zaangażowanie Klientów w postępowanie likwidacyjne, oferujemy kompleksową usługę likwidacji spółki lub oddziału, w ramach której zajmujemy się:

  • umówieniem czynności notarialnej;
  • przygotowaniem uchwały o postawieniu spółki w stan likwidacji i powołaniu likwidatorów;
  • sporządzeniem wniosku o wpis likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • zamieszczeniem ogłoszenia wzywającego wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności;
  • sporządzeniem wniosku o wykreślenie spółki/oddziału z rejestru i przygotowaniem uchwały o wyborze przechowawcy ksiąg i dokumentów zlikwidowanej spółki.

Po złożeniu wniosku o wpis likwidacji na bieżąco monitorujemy stan rozpatrzenia wniosku, informując Klienta o przebiegu postępowania. Z chwilą upływu okresu przewidzianego na zgłaszanie wierzytelności wobec likwidowanej spółki i podział jej majątku przygotowujemy wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.

W związku z obowiązkiem wyznaczenia przechowawcy ksiąg i dokumentów spółki, który ciąży na jej likwidatorach, wskazujemy także na życzenie Klienta profesjonalną firmę archiwizującą akta. Proponujemy również możliwość działania poprzez pełnomocnika przy podjęciu uchwały o likwidacji spółki, co eliminuje konieczność stawienia się wspólników u notariusza.

Korzystając ze wsparcia RSM Poland przy likwidacji spółki lub oddziału, zyskują Państwo spokój i pewność, że likwidację nadzorują specjaliści, którzy przeprowadzą ją sprawnie i w zgodzie z przepisami prawa, przy minimalnym zaangażowaniu Państwa w cały proces.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia przy likwidacji spółki lub oddziału zachęcamy do kontaktu z naszą ekspertką, Anną LEHMANN:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786