RSM Poland
Języki

Języki

Ład korporacyjny – dobre praktyki spółek

Ład korporacyjny, ang. corporate governance, to zbiór norm i zasad odnoszących się do zarządzania i nadzoru nad spółką oraz relacji pomiędzy jej wspólnikami. Ład korporacyjny wspiera efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór właścicieli i inwestorów nad spółką oraz przejrzystą komunikację przedsiębiorstwa z rynkiem. Często jednak całkowite skoncentrowanie się przedsiębiorców na operacyjnej sferze prowadzenia biznesu powoduje, że obszar ładu korporacyjnego schodzi na dalszy plan, co zwiększa ryzyko i koszty funkcjonowania spółki.

Wspierając Klientów w obsłudze ładu korporacyjnego, świadczymy usługi:

  • opiniowania umów i statutów spółek, analizy ewentualnych zmian i konsekwencji prawnych z nich wynikających;
  • organizacji podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, umorzenia udziałów;
  • organizacji sprzedaży udziałów/akcji i wystąpienia dotychczasowych lub dołączenia nowych wspólników do spółki;
  • strukturyzowania procesów przekształcania i likwidacji spółek.

Dostrzegamy i dostarczamy Klientom alternatywne rozwiązania, wskazując skutki prawne i podatkowe każdego z nich. Doświadczenie w pracy z Klientami zagranicznymi pozwala nam wskazać różnice, które mogą wynikać z funkcjonowania tych samych pojęć w różnych systemach prawnych oraz ograniczyć związane z tym ryzyko. Zlecając obsługę ładu korporacyjnego RSM Poland, budują Państwo pozycję spółki jako wiarygodnego i rzetelnego przedsiębiorstwa efektywnie zmierzającego do osiągania celów biznesowych.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie obsługi ładu korporacyjnego zachęcamy do kontaktu z naszą ekspertką, Anną LEHMANN:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786