Poland
Języki

Food & beverages (branża spożywcza)

Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z firmami z branży spożywczej, dla których świadczymy usługi z zakresu planowania podatkowego, bieżących rozliczeń podatków dochodowych i VAT oraz doradztwa prawnego (głównie dotyczących organizowania struktury przedsiębiorstw powiązanych). Do grona naszych Klientów należą wiodący producenci świeżej żywności oraz przetworów mlecznych.

Branża spożywcza ma kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. Wartość tego rynku szacowana jest w setkach mld zł. Polska jest obecnie jednym z czołowych producentów i eksporterów nowoczesnej żywności w Europie.

Od momentu rozpoczęcia transformacji gospodarczej polska branża spożywcza przeszła znaczące przeobrażenia zarówno pod względem technologicznym, jak i organizacyjnym, co przyczyniło się do jej intensywnego rozwoju. Jednocześnie otwarcie się na rynki zagraniczne, a zwłaszcza przystąpienie Polski do struktur UE, było czynnikiem mobilizującym dla wielu koncernów zagranicznych do zaangażowania inwestycyjnego na terenie naszego kraju.

Od wielu już lat w branży spożywczej obserwuje się postępującą konsolidację procesów produkcyjnych, co ma na celu redukcję kosztów i poprawę konkurencyjności w skali międzynarodowej. Tendencje te powinny się utrzymać, jeśli za docelowy kształt rynku przyjmiemy sytuację panującą w państwach Europy Zachodniej. Do największych podmiotów branży spożywczej w Polsce należą producenci alkoholi, mięsa i jego wyrobów oraz producenci wyrobów mleczarskich. Na rynkach zagranicznych szczególne uznanie zdobywają polskie wyroby wędliniarskie, nabiał oraz produkty owocowo-warzywne.

Eksperci:

Doradztwo podatkowe: Tomasz Beger – Tax Partner

Audyt: Piotr Staszkiewicz – Audit Partner