Poland
Języki

Automotive

Mamy bogate doświadczenie we współpracy z firmami z branży motoryzacyjnej (automotive). Świadczymy dla nich zarówno usługi audytorskie, doradztwa podatkowego, prowadzenia księgowości, jak i usługi doradztwa transakcyjnego. Do grona naszych stałych Klientów należy kilkanaście przedsiębiorstw z tej branży, których łączne przychody ze sprzedaży na terenie Polski wynoszą ponad 10 mld zł rocznie.

Przemysł motoryzacyjny jest jedną z najważniejszych gałęzi w światowej gospodarce. Nie tylko zaspokaja podstawowe potrzeby w zakresie przemieszczania się osób i transportu towarów, ale stymuluje też rozwój innych sektorów rynku.

Polska branża motoryzacyjna rozwija się bardzo intensywnie, czemu sprzyja położenie naszego kraju w centrum europejskich korytarzy transportowych (wschód-zachód oraz północ-południe). Należąc do czołówki państw pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, Polska stała się liderem w produkcji podzespołów do aut. Aktualnie w Polsce działa ponad 600 fabryk wytwarzających części do pojazdów.

Przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, inwestując w Polsce, często mogą liczyć na wsparcie ze środków publicznych. Zakłady produkcyjne lokalizowane są bowiem zazwyczaj na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Eksperci:

Doradztwo transakcyjne: Bartosz Miłaszewski – Managing Partner

Audyt: Piotr Staszkiewicz – Audit Partner

Doradztwo podatkowe: Przemysław Powierza – Tax Partner