RSM Poland
Języki

Języki

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to niezależna, obiektywna działalność doradcza, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie aktywności operacyjnej przedsiębiorstwa funkcjonującego w ciągle zmieniającym się otoczeniu, a więc narażonego na liczne ryzyka.

Pomagamy naszym Klientom w osiąganiu celów organizacji, doradzając im w zakresie systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób oceny procesów zarządzania ryzykiem, monitorowania systemu kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego. Przeprowadzając audyt wewnętrzny, dostarczamy przedsiębiorcom niezależnej i obiektywnej informacji o procesach wewnętrznych w firmie oraz zapewniamy o ich skuteczności. Pomagamy opracowywać skuteczne mechanizmy kontroli wewnętrznej oraz doradzamy, jak rozwijać dotychczasowe praktyki w bardziej wydajne, skupione na szkoleniach i ciągłym rozwoju umiejętności pracowników procedury. Dokonujemy oceny kluczowych struktur i procesów, które są niezbędne do wzmocnienia skutecznego ładu korporacyjnego. Klienci korzystający z audytu wewnętrznego dowiadują się, jak uniknąć ryzyk, bądź jak ograniczyć potencjalne straty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie audytu wewnętrznego zachęcamy  do kontaktu z naszym ekspertem, Michałem DREASEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786