RSM Poland
Języki

Języki

Audyt - strona 9

Wpływ niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na ocenę efektywności przedsiębiorstwa

4 maja 2015
Dariusz SZYMAŃSKI
Artykuł Dariusza SZYMAŃSKIEGO dla Magazynu Controlling.

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej przyjęte w Polsce

27 kwietnia 2015
1 kwietnia 2015 roku Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (dalej: MSRF) zostały przyjęte do stosowania w Polsce. MSRF są globalnymi standardami, zgodnie z którymi biegli rewidenci wykonują czynności rewizji finansowej oraz inne usługi pokrewne.   Chociaż MSRF dotyczą bezpośrednio biegłych rewidentów, to ich wprowadzenie przyniesie wartość dodaną także dla przedsiębiorców. Audytorzy stosujący MSRF powinni położyć duży nacisk na zrozumienie działalności jednostek, rozpoznanie istotnych ryzyk grożących przedsiębiorstwom oraz ocenić ich wpływ na sprawozdanie finansowe. Audyt powinien zatem pomóc jednostkom zdiagnozować ich słabe strony, dzięki spojrzeniu niezależnego doradcy na „business” podmiotu. 

Traktat o dobrej robocie

17 kwietnia 2015
Piotr BINDAS
O współpracy z audytorem już na naszym blogu pisaliśmy, jednak kiedy przeglądam publicznie dostępne sprawozdania finansowe, szczególnie spółek notowanych na New Connect, to wydaje mi się, że ciągle mówi się na ten temat za mało. Proponuję przejrzeć kilka losowo wybranych sprawozdań finansowych, które emitenci prezentują na swoich stronach internetowych. Nie chodzi mi o ocenę działalności ekonomicznej tych spółek, ale o przyjrzenie się, w jaki sposób informacja na temat dokonań spółki w danym roku jest ujmowana w rocznym sprawozdaniu finansowym, które moim zdaniem powinno być informacją zarządu do organu nadrzędnego w spółce jakim są jej właściciele (tak tak, w spółce najważniejsi są jej udziałowcy/akcjonariusze, bo to po prostu ich własność). Często przeglądam sprawozdania spółek notowanych na New Connect i mnie, jako postronnego czytelnika kłują w oczy dwie rzeczy: nieumieszczanie wszystkich wymaganych ustawą o rachunkowości informacji oraz ogólna niechlujność prezentowanych sprawozdań finansowych, które tak naprawdę świadczą o podejściu zarządu spółki do tego dokumentu.

Wpływ zmiany stanu produktów na analizę finansową firmy

1 marca 2015
Dariusz SZYMAŃSKI
Artykuł Dariusza SZYMAŃSKIEGO dla Magazynu Controlling.

RSM Poland na Forum Nowoczesnego Controlingu

3 listopada 2014
23-24 października 2014 roku eksperci RSM Poland uczestniczyli jako prelegenci w Forum Nowoczesnego Controlingu. Dariusz Szymański, Senior Manager, zaprezentował w swoim wystąpieniu zasady oceny efektywności projektów inwestycyjnych na przykładzie działalności deweloperskiej. Piotr Staszkiewicz, Audit Partner, podzielił się natomiast wiedzą o wpływie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na analizę marży na sprzedaży produktów.

RSM Poland wśród najlepszych firm audytorskich w Polsce

9 kwietnia 2014
31 marca 2014 roku „Rzeczpospolita” po raz kolejny opublikowała ranking firm audytorskich. Według danych za rok 2013, RSM Poland zajęła 12. pozycję w zestawieniu „Firm audytorskich wg przychodów”. To 8. miejsce po „wielkiej czwórce”!

Eksperci RSM Poland na konferencji magazynu „Controlling”

20 marca 2013
15 marca Piotr STASZKIEWICZ, Audit Partner oraz Tomasz BEGER, Tax Partner w RSM Poland brali udział jako prelegenci w konferencji „Zasady opodatkowania spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych”. Omawiali zagadnienia bilansowe związane z funkcjonowaniem SK i SKA oraz dotyczące ich kwestie podatkowe.

RSM Poland awansuje o 10 miejsc w rankingu firm audytorskich

1 marca 2012
27 lutego 2012 roku „Rzeczpospolita” po raz kolejny opublikowała ranking firm audytorskich. Według danych za rok 2011, RSM Poland zajęła 15. miejsce w zestawieniu firm wg przychodów. To awans aż o 10 pozycji w stosunku do roku poprzedniego!

Odroczony podatek dochodowy w aspekcie polskiego oraz międzynarodowego prawa bilansowego

1 lutego 2012
Marek TOMCZYK
Artykuł został opublikowany w miesięczniku Controlling - Luty 2012

Wykorzystanie współpracy jednostki z biegłym rewidentem w jej zarządzaniu płynnością finansową

1 września 2011
Artykuł został opublikowany w miesięczniku Controlling - Wrzesień 2011

Strony