RSM Poland
Języki

Języki

Audyt - strona 7

Rzeczowe aktywa trwałe – model przeszacowania wg MSR 16

29 grudnia 2016
Piotr STASZKIEWICZ
Jak wiadomo nam finansistom i księgowym, stosowanie MSSF[1] w Polsce nie jest (jeszcze) popularne; dominują rozwiązania zawarte w ustawie o rachunkowości, a w zakresie ujmowania i późniejszej amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych to i nierzadko rozwiązania zaciągnięte z ustawy o podatku dochodowym. Cóż zrobić?   [1] MSSF to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje wydane przez Radę ds. Standardów w Londynie.

Nie pozwól kapitałowi obrotowemu udaremnić transakcji

18 grudnia 2016
Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku strony transakcji nabycia przedsiębiorstwa chcą ubić interes szybko i po godziwej cenie. Żeby tak mogło się stać, często już na początku transakcji ustala się ogólne mechanizmy określenia poziomu kapitału obrotowego. Jednak często okazują się one niewystarczające, a negocjacje w tym zakresie nabierają znaczenia w końcowej fazie transakcji.

Przyjęcie nowych MSSF przez Komisję Europejską

14 grudnia 2016
Zbliżający się ku końcowi 2016 rok przyniósł kilka nowych regulacji zarówno krajowych, jak i międzynarodowych w zakresie prawa bilansowego, ale także był pierwszym rokiem stosowania zmian, jakie zostały ogłoszone w poprzednich latach.  

Organizacja procesu due diligence

30 czerwca 2016
Krzysztof WOŹNIAK
Warunkiem podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych jest posiadanie rzetelnych i prawdziwych informacji. W transakcjach kupna-sprzedaży występuje istotna asymetria informacji, a sprzedający zawsze ma znaczącą przewagę informacyjną nad kupującym. 

Współpraca zarządów z audytorami

17 czerwca 2016
Monika SKÓRKA
Jeszcze kilka lat temu audyt był traktowany jako zło konieczne i kolejny obowiązek do spełnienia. Teraz biegli rewidenci coraz częściej uważani są za doradców, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wpierać działalność spółki.

Zmiany w branży audytorskiej

1 czerwca 2016
Monika SKÓRKA
Badanie sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta stanowi coraz ważniejszy element komunikacji pomiędzy badanymi jednostkami i ich inwestorami oraz pełni znaczącą funkcję w budowaniu poczucia bezpieczeństwa u udziałowców, akcjonariuszy i wszystkich pozostałych zewnętrznych podmiotów, zainteresowanych kondycją przedsiębiorstwa.

Audytorzy w trudnym otoczeniu rynkowym

11 maja 2016
Piotr STASZKIEWICZ
Rosnąca konkurencja  i wciąż mocna presja na ceny  - jak audytorzy radzą sobie w tak trudnym otoczeniu rynkowym, jak pozyskują nowych klientów? Jak zmienia się specyfika pracy audytora, czy wyzwań przybywa?

RSM Poland w gronie największych firm audytorskich w Polsce

18 kwietnia 2016
18 kwietnia 2016 roku „Rzeczpospolita” opublikowała XV ranking audytorów. Według danych za rok 2015, RSM Poland zajęła 10. pozycję w zestawieniu „Firm audytorskich wg przychodów z audytu”. To 6. miejsce po „wielkiej czwórce” i jedocześnie potwierdzenie pozycji z roku poprzedniego!

Nowy standard – MSSF 16 Leasing

1 kwietnia 2016
Michał DREAS
13 stycznia 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 „Leasing”, który zastąpi dotychczasowy MSR 17.

Zamknięcie roku finansowego krok po kroku

15 stycznia 2016
Aneta STANIEWSKA
Przełom roku to czas inwentaryzacji i zamykania ksiąg rachunkowych, do którego warto się sumiennie przygotować. Jeśli jesteś w trakcie zamykania roku obrotowego, zapoznaj się z poniższym zestawieniem i sprawdź, czy wypełniłeś wszystkie wymagane prawem obowiązki.

Strony