Poland
Języki

Newsletter RSM Poland

* pola wymagane

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest: RSM Poland Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 3B, 61-772 Poznań, (dalej: „Administrator”), a Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi Newsletter. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą uzyskać upoważnieni pracownicy oraz przedstawiciele Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usługi Newsletter, a także po zakończeniu Pani/Pana korzystania z usługi Newsletter - na podstawie Państwa zgody - do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usługi Newsletter - brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystania z usługi Newsletter.