RSM Poland
Języki

Języki

Informacje podatkowe - strona 4

Podsumowanie zmian w prawie związanych z COVID-19

27 marca 2020
Daniel WIĘCKOWSKI
26 marca na stronach Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma być procedowany przez Sejm jeszcze w tym tygodniu.

Podatkowe rozwiązania w związku z COVID-19

20 marca 2020
Daniel WIĘCKOWSKI
19 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej zapowiedź rozwiązań w zakresie podatków mających na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji ekonomicznych w związku z pandemią koronawirusem (tzw. pakiet działań tarczy antykryzysowej).

Nowy JPK_VAT i nowe kary administracyjne już od kwietnia

11 marca 2020
Przemysław POWIERZA
Od 1 kwietnia 2020 r. tzw. duzi przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania nowego JPK_VAT, który zastąpi deklarację VAT oraz dotychczasowy plik JPK. Pozostałe podmioty tj. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy będą rozliczać się w ten sposób od 1 lipca 2020 r., choć mają prawo stosować nowe rozwiązanie już od kwietnia br. Muszą jednak pamiętać, że złożenie JPK_VAT  wyklucza możliwość powrotu do rozliczania na wcześniejszych zasadach.

Stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce – kolejna odsłona sporu

6 marca 2020
Daniel WIĘCKOWSKI
26 lutego 2020 r. NSA wydał wyrok odnośnie stałego miejsca prowadzenia działalności dla potrzeb VAT przedsiębiorcy mającego siedzibę za granicą. Wyrok może mieć znaczenie dla przedsiębiorców zagranicznych, ale także dla wykonawców świadczących takim klientom usługi na materiałach powierzonych.

Kontrowersyjne podejście sądów administracyjnych dotyczące korekty dochodowości w przypadku rozliczeń między podmiotami powiązanymi

11 lutego 2020
Daniel WIĘCKOWSKI
Wyrokiem z 30 stycznia 2020 r. o sygn. akt II FSK 191/19 Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA, Sąd kasacyjny) utrzymał w mocy kontrowersyjny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej: WSA, Sąd) z 25 października 2018 r. o sygn. akt I Sa/Po 508/18 w przedmiocie korekty dochodów alokowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi (ang. transfer pricing adjustment). Sądy odmówiły zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu korekty rozliczeń polegającej na wyrównaniu marży operacyjnej netto. Brak jest jeszcze uzasadnienia do wyroku NSA, w związku z tym w niniejszej informacji podatkowej skupimy się na omówieniu tez i argumentacji wskazanych w orzeczeniu WSA, podtrzymanych przez Sąd kasacyjny.

Mikrorachunek

13 stycznia 2020
Maciej GÓRSKI
Mikrorachunek to indywidualny rachunek podatkowy wygenerowany dla poszczególnych podatników, który służy do wpłat PIT, CIT oraz VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy (płatnicy) zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą. 

Podatek minimalny – usługi hotelowe, noclegowe

23 grudnia 2019
Piotr LISS
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 kwietnia 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-1.4010.16.2019.1.JC odniósł się do tzw. podatku minimalnego (podatek od przychodów z budynków z art. 24b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: ustawa o CIT) w stosunku do usług noclegowych i krótkoterminowego zakwaterowania. W opisanym stanie faktycznym przeważającym przedmiotem działalności prowadzonej przez podatnika były usługi hotelarskie oraz usługi czasowego zakwaterowania. Do usług tych podatnik wykorzystywał domki campingowe, bursy i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe.

Quick fixes już od 1 stycznia 2020 r. – implementacja przepisów w państwach UE

19 grudnia 2019
Przemysław POWIERZA
24 czerwca 2019 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy. Przedmiotem projektu jest wdrożenie unijnych przepisów w obszarze quick fixes. Projekt nie został jednak w dalszym ciągu skierowany do Sejmu i utknął na etapie Komitetu do Spraw Europejskich. To tym bardziej zastanawiające, że dotyczy uszczelniania VAT, tyle że na poziomie całej Unii.

Kontrowersyjne podejście DKIS – tylko 3 miesiące na przygotowanie dokumentacji cen transferowych

18 grudnia 2019
Tomasz BEGER
22 listopada 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS, Organ) wydał kontrowersyjną interpretację indywidulną o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.421.2019.1.SJ, zgodnie z którą podatnicy, których rok podatkowy kończy się w okresie październik – grudzień 2019 r. i którzy stosują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sporządzenia sprawozdania CIT-TP w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Rejestr BDO

22 listopada 2019
Maciej GÓRSKI
Rejestr BDO to inaczej rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisuje się do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu.

Strony