RSM Poland
Języki

Języki

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – aspekty podatkowe

12 marca 2022 r. Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Jeszcze tego samego dnia została ona podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw RP. Wdrożona w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Specustawa wprowadza wiele zmian – między innymi w ustawach o PIT i CIT.

Główne założenia Specustawy

Głównym celem wprowadzonej w ekspresowym tempie Specustawy jest umożliwienie obywatelom Ukrainy, uciekającym ze swojego kraju z uwagi na toczącą się nim wojnę, legalnego pobytu w Polsce.

Odnosi się ona jednak również do wielu innych kwestii. Wśród nich znalazły się np. zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy, sposoby pomocy zapewniane uchodźcom przez wojewodów i samorządy czy też utworzenie specjalnego Funduszu Pomocy. Wprowadzone zostały także zmiany dotyczące pewnych kwestii podatkowych.

Zmiany w PIT i CIT – koszty uzyskania przychodów

Zmiany w PIT i CIT wprowadzane są odpowiednio w art. 74 i 76 Specustawy – do ustawy o PIT dopisane zostały art. 52zf-52zi, zaś do ustawy o CIT – art. 38w-38z. Ich celem jest wprowadzenie preferencyjnego traktowania działalności wspierającej obywateli Ukrainy.

Na podstawie nowych regulacji, za koszty uzyskania przychodów uznawane będą „koszty wytworzenia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy”.

Konieczne jest przy tym, żeby obdarowany był: 

  • organizacją pozarządową lub innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego (polskim lub ukraińskim),
  • jednostką samorządu terytorialnego,
  • Rządową Agencją Rezerw Strategicznych,
    LUB
  • podmiotem prowadzącym w Polsce lub Ukrainie działalność leczniczą bądź działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Do kosztów w analogiczny sposób zaliczyć będzie można również wydatki poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń (usług) dokonanych na rzecz wskazanych podmiotów.

Dowiedz się więcej o corporate tax compliance.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Ustawodawca pamiętał też o wprowadzonym niedawno podatku minimalnym. Aby nie zniechęcać do niesienia pomocy, do ustawy o CIT wprowadzono nowy art. 38y. Zgodnie z jego treścią, dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach na potrzeby podatku minimalnego, nie uwzględnia się wskazanych powyżej kosztów.

Dzięki temu pomoc niesiona Ukrainie nie zwiększy ryzyka „wpadnięcia” w zakres podatku minimalnego.

Zmiany w PIT i CIT – zwolnienia z podatku

Dzięki Specustawie, wymienione powyżej od punktów podmioty, niosące pomoc Ukrainie i jej obywatelom, nie będą zaliczać do swoich przychodów wartości darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń przekazanych im w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. ofiarowanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Zwolniona z PIT będzie również pomoc humanitarna, otrzymana w przytoczonym powyżej okresie, przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli w tym okresie z terytorium Ukrainy. Niestety, brzmienie Specustawy prowadzi do wniosku, że nie będą tym zwolnieniem objęte darowizny przekazane obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski np. przez terytorium Słowacji – co zdaje się być niedopatrzeniem ustawodawcy.

Ostatnim aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń przysługujących osobom, które zapewnią uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie – świadczenia takie przewiduje art. 13 Specustawy.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się