RSM Poland
Języki

Języki

Termin wpłaty zaliczek ponownie przedłużony dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

29 maja 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Jeżeli projekt wejdzie w życie, jego skutkiem będzie odroczenie terminów płatności zaliczek pobranych przez płatników w marcu, kwietniu oraz maju 2020 r.

Jednym z rozwiązań tarczy antykryzysowej była możliwość przesunięcia terminu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Preferencję przewidziano dla pełniących rolę płatników zakładów pracy i podmiotów wypłacających wynagrodzenie z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz nabywających prawa autorskie bezpośrednio od twórców pod warunkiem, że ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Ostatecznym terminem wpłaty miał być 1 czerwca 2020 r.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Opublikowany projekt daje jednak możliwość dalszego odroczenia wpłaty potrąconych zaliczek. Zgodnie z rozporządzeniem, płatnik który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, będzie musiał przekazać zaliczkę pobraną:

  • w marcu – najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2020 r.;
  • w kwietniu – najpóźniej do 20 października 2020 r.

Projekt przewiduje także przesunięcie terminu wpłaty zaliczek pobranych od podatników w maju 2020 r. Płatnicy będą mogli wpłacić potrąconą zaliczkę do dnia 20 grudnia 2020 r. Warunkiem do skorzystania z preferencji jest poniesienie przez płatnika negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rozporządzenie należy oczywiście ocenić pozytywnie – jako kolejny mechanizm pomagający złagodzić negatywne skutki pandemii COVID-19. Jednak trudno już tak samo oceniać fakt, że projekt opublikowano w ostatnim dniu roboczym przed upływem odroczonego terminu do wpłaty zaliczek. Niepokoi również to, że ustawodawca nie zdecydował się na umorzenie zobowiązań płatników, a jedynie spowodował, że ich zobowiązania publicznoprawne w dalszym ciągu narastają.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem , Piotrem WYRWĄ:

e-mail:ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786