RSM Poland
Języki

Języki

Rejestr BDO

Czym jest rejestr BDO

Rejestr BDO to inaczej rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisuje się do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu.

Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru BDO wynika wprost z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej: Ustawa). Od 1 stycznia 2020 r. firmy, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będą miały również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów, a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie, nie będzie już dostępna.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Kogo dotyczą zmiany

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 Ustawy. W art. 50 Ustawy wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do rejestru BDO z urzędu przez Marszałka sejmiku wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu. Natomiast art. 51 ust. 2 Ustawy wymienia podmioty, które nie podlegają zgłoszeniu do rejestru.

Zmiany dotkną m.in. producentów i importerów opakowań oraz wprowadzających sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, opony, oleje smarowe, produkty w opakowaniach. Zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach, mają oni obowiązek umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Chodzi o dokumenty bezpośrednio związane z działalnością objętą wpisem do rejestru BDO, na przykład: faktury VAT, paragony fiskalne, umowy kupna sprzedaży, sprawozdania, karty przekazania odpadów oraz ewidencję odpadów.

Sankcje

  • Za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny.
  • Za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny.
  • Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5.000 PLN do 1 mln PLN.
  • Za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5.000 PLN do 1 mln PLN.
  • Za transport odpadów bez wpisu do rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna w wysokości od 2.000 PLN do 10.000 PLN.

Kiedy i gdzie uzyskać wpis do rejestru BDO

Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO przed rozpoczęciem działalności. W przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru BDO, należy niezwłocznie złożyć wniosek rejestracyjny. Wniosek należy złożyć do Marszałka sejmiku wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Marszałek sejmiku wojewódzkiego dokonuje wpisu do rejestru BDO w terminie 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku o wpis.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Maciejem GÓRSKIM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter

Chcesz być na bieżąco w kwestiach audytu, prawa i podatków? Zapisz się na Newsletter RSM Poland.

Zapisz się