RSM Poland
Języki

Języki

Quick Fixes wdrożone do polskiego porządku prawnego

22 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca), która wdraża do polskiego porządku prawnego tzw. narzędzia szybkiego reagowania („Quick Fixes”) w VAT. Przepisy te zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r., czyli z siedmiomiesięcznym opóźnieniem, bowiem państwa członkowskie były zobligowane do wdrożenia pakietu „Quick Fixes” najpóźniej do 1 stycznia 2020 r.

Czy wdrażane z opóźnieniem zmiany wpływają negatywnie na sytuację podatników? Zgodnie z Komunikatem MF w sprawie implementacji Quick Fixes, podatnik – aż do momentu wejścia w życie nowych regulacji – miał prawo wyboru, czy stosować przepisy wspólnotowe, czy też regulacje ustawy o VAT. Po wprowadzeniu zmian możliwość wyboru będzie istniała nadal w odniesieniu do dokumentów uprawniających do stosowania stawki 0% z tytułu WDT.

Podsumowanie zmian wprowadzanych w ramach „Quick Fixes”

Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock w handlu transgranicznym

Nowe rozwiązania pozwolą na uproszczenie rozliczeń transakcji realizowanych w procedurze magazynu typu call-off-stock. Ujednolicenie warunków funkcjonowania takich magazynów we wszystkich krajach członkowskich uprości uniknięcie obowiązku rejestracji VAT dostawcy towarów w ramach tej procedury.

Definicję magazynu call-off stock oraz szczegółowe informacje o dotychczasowej procedurze znajdą Państwo w naszych wcześniejszych publikacjach. 

Transakcje łańcuchowe

Nowe regulacje wprowadzają zmiany w identyfikacji dostawy ruchomej w transakcjach łańcuchowych. W przypadku dostawy łańcuchowej obejmującej transport towaru pomiędzy krajami UE wysyłka lub transport tego towaru mają, co do zasady, zostać przyporządkowane do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego.

Więcej szczegółów dotyczących transakcji łańcuchowych znajdą Państwo w naszych Informacjach podatkowych.

Przesłanki zastosowania stawki 0% przy WDT

Ustawa nowelizująca porządkuje dotychczasowy stan prawny i uzupełnia katalog przesłanek materialnych, które uprawniają podatnika do zastosowania stawki 0% w transakcji WDT. Wymogiem wprost zapisanym w ustawie będzie przekazanie przez nabywcę towarów swojego numeru VAT UE oraz złożenia przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej z wykazaną transakcją. Co istotne, po 1 lipca 2020 r. podatnicy w dalszym ciągu będą mieli możliwość wyboru, jakie dokumenty gromadzą na potrzeby stosowania stawki 0% dla WDT (tzn. dokumenty wynikające z „Quick Fixes” albo dokumenty wskazane w polskiej ustawie o VAT).

Więcej informacji na temat dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych prezentujemy na blogu RSM Poland.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Danielem WIĘCKOWSKIM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786