RSM Poland
Języki

Języki

Nowy JPK_VAT jednak od października?

W czwartek, 28 maja 2020 r., Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS CoV-2, termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników zostanie przesunięty z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.

Przypomnijmy – pierwotnie termin wejścia w życie obowiązkowego składania nowego JPK_VAT zawierającego część zarówno ewidencyjną, jak i deklaracyjną (zastępującą dotychczas obowiązujące deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K) dla dużych przedsiębiorców był wyznaczony na 1 kwietnia 2020 r., a dla pozostałych na 1 lipca 2020 r., jednak nowelizacją z 31 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przesunięto termin dla dużych przedsiębiorców o 3 miesiące, tj. do 1 lipca 2020 r.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

O przesunięcie terminu również dla małych i średnich przedsiębiorców wnioskowało zarówno Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jak i rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik MŚP wskazywał, że przesunięcie terminu o 3 miesiące także dla tej części przedsiębiorców byłoby zgodne z zamysłem stopniowego obejmowania nowymi regulacjami firm o coraz mniejszej działalności. Podnosił też, że jednoczesne wprowadzenie obowiązku składania nowego JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców, a co za tym idzie wystąpienie konieczności jednoczesnego dostosowywania systemów księgowych do nowych wymogów, może spowodować trudności z dostępem do usług firm wdrożeniowych z uwagi na spiętrzenie zapotrzebowania na ich usługi.

Przesunięcie terminu na 1 października 2020 r. z pewnością pozwoli na lepsze przygotowanie do wypełnienia nowych obowiązków, należy jednak zauważyć, że nie rozwiąże problemu, o którym mówił rzecznik MŚP – termin 1 października 2020 r. ma obowiązywać wszystkich przedsiębiorców, bez względu na ich rozmiar. Planowane przesunięcie terminu nie jest zatem zgodne z pierwotnym założeniem o stopniowaniu wprowadzenia nowych regulacji w zależności od rozmiaru podmiotów. Zgodnie z tym założeniem, termin na wdrożenie zmian dla małych i średnich przedsiębiorców powinien zostać przesunięty o kolejne 3 miesiące.

Zapis o zmianie terminu znalazł się w projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 – prace legislacyjne nad tym projektem jednak nadal trwają.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem , Katarzyną SADOWSKĄ:

e-mail:ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786