RSM Poland
Języki

Języki

MF planuje likwidację ulgi abolicyjnej

4 września 2020 roku w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację o przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, o czym informowaliśmy w poprzednim Alercie Podatkowym. Jedną ze zmian, które zasygnalizowano w tej informacji jest likwidacja ulgi abolicyjnej, która może przynieść poważne konsekwencje podatkowe dla polskich rezydentów pracujących za granicą.

O tym, czym jest rezydencja podatkowa pisaliśmy w pierwszej części cyklu artkułów poświęconych aspektom podatkowym relokacji pracowników. W kolejnej publikacji, dotyczącej opodatkowania dochodów polskich rezydentów z pracy za granicą, wyjaśniliśmy natomiast, że podpisywane przez Polskę umowy międzynarodowe przewidują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania (czyli zapobiegające opodatkowaniu tego samego dochodu zarówno w Polsce, jak i w Państwie jego uzyskania): metodę wyłączenia z progresją albo metodę proporcjonalnego odliczenia.

Druga z tych metod zakłada, że zagraniczny dochód należy wykazać i opodatkować w zeznaniu rocznym składanym w Polsce, odliczając przy tym podatek zapłacony w państwie jego uzyskania. W przypadku, gdy w państwie źródła dochodu zapłacony podatek jest dużo niższy niż podatek w Polsce (np. z powodu wyższej kwoty wolnej od podatku albo niższej stawki podatkowej), zastosowanie tej metody jest bardzo niekorzystne dla podatnika i skutkuje koniecznością zapłaty dużej kwoty do polskiego urzędu skarbowego.

Ulga abolicyjna pozwala natomiast na zmniejszenie wysokości podatku – jej zastosowanie umożliwia odliczenie od podatku różnicy pomiędzy podatkami wyliczonymi metodą proporcjonalnego odliczenia oraz metodą wyłączenia z progresją, a w efekcie zapłacenie takiego podatku, jakby dochód był uzyskany w państwie, z którym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje zastosowanie wyłączenia z progresją. Szczególne znaczenie ma to dla tych podatników, którzy nie osiągają w Polsce żadnych przychodów – wtedy bowiem nie muszą płacić żadnego podatku w Polsce.

Likwidacja ulgi abolicyjnej spowoduje więc znaczny wzrost zobowiązań podatkowych dla polskich rezydentów, którzy pracują m.in. w Austrii, Holandii, Irlandii, Japonii, Rosji, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii.

Dla części podatników będzie to kolejna zmiana w krótkim czasie – wprowadzane niedawno do niektórych z podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych zmiany związane z konwencją MLI spowodowały, że obowiązującą w nich do tej pory metodę wyłączenia z progresją zamieniono na metodę proporcjonalnego odliczenia (np. umowa z Wielką Brytanią, Austrią, Słowacją).

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Na razie niestety nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądać planowany przepis likwidujący ulgę abolicyjną oraz od kiedy miałby on obowiązywać. Będziemy monitorować dalszy przebieg prac w tym zakresie i informować Państwa na bieżąco o szczegółach planowanych zmian.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się