RSM Poland
Języki

Języki

Kontrowersyjne podejście KIS – zwrot wydatków na naprawę auta przez ubezpieczyciela a rozpoznanie przychodu podatkowego

Wprowadzone 1 stycznia 2019 roku nowe regulacje dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wciąż budzą spore wątpliwości. Nie wszystkie niejasności dotyczą jednak wprost kosztów podatkowych. Jedna z zawiłych kwestii była ostatnio przedmiotem zainteresowania naszego klienta i znalazła odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej wydanej dla niego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 4 czerwca 2019 roku, znak: 0111-KDIB2-3.4010.120.2019.1.APA.

Spółka występująca o interpretację wskazała, że w prowadzonej działalności gospodarczej użytkuje samochody osobowe, nie prowadząc jednak dla nich ewidencji przebiegu pojazdu. W konsekwencji, do kosztów uzyskania przychodów – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – zalicza jedynie 75% wydatków związanych z eksploatacją aut.

Powstało pytanie, czy skoro do kosztów podatkowych Spółka może zaliczyć tylko 75% wydatków związanych z samochodami (w tym także wydatków remontowych), to czy w przypadku otrzymania odszkodowania z polisy AC jej przychodem będzie tylko 75% otrzymanej kwoty?

DORADZTWO PODATKOWE
Nie jesteś zorientowany w kwestiach finansowo-podatkowych i toniesz w niezrozumiałych dla siebie dokumentach?
Dowiedz się więcej

W ocenie Spółki, jako, że z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP) wynika, że do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, to w przypadku środków otrzymanych z polisy AC przychodem Spółki będzie jedynie 75% kwoty otrzymanej od ubezpieczyciela.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się jednak z takim stanowiskiem. Zdaniem KIS, aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii „innych wydatków”, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a UPDOP, konieczne jest, by nie został on zaliczony do kosztów podatkowych w rozumieniu UPDOP  oraz by został wcześniej przez podatnika poniesiony, a następnie mu zwrócony. Organ stwierdził, że kwota pieniężna, jaką Spółka otrzyma od ubezpieczyciela, nie może być uznana za zwrot wydatku, o którym mowa w przedmiotowym przepisie. Zdaniem organu, kwota otrzymana z polisy AC stanowi odszkodowanie wynikające z umowy ubezpieczenia, a nie zwrot wydatków poniesionych przez Spółkę. Fakt, że wysokość odszkodowania może stanowić równowartość kwoty poniesionej na naprawę samochodu, pozostaje w opinii KIS bez znaczenia, ponieważ odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela nie można utożsamiać ze zwrotem wydatków poniesionych na naprawę.

Dlatego też Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przychodem Spółki będzie cała (100%) kwota wypłacona w ramach polisy.

Omawiana interpretacja jest bardzo niekorzystna dla wszystkich podatników, którzy korzystają z dobrowolnego ubezpieczenia AC i jednocześnie nie prowadzą ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodów osobowych używanych w działalności gospodarczej. Przyjęte przez organ stanowisko oznacza bowiem, że podatnicy otrzymując odszkodowanie, które powinno być dla nich neutralne podatkowo, będą musieli rozpoznać przychód podatkowy w wysokości wyższej niż wydatki, które mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Co za tym idzie, będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego, pomimo tego, że nie uzyskali rzeczywistego przysporzenia majątkowego.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786