RSM Poland
Języki

Języki

ICS2 – Nowe narzędzie organów celnych Unii Europejskiej

Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym strategii UE i planu działania w zakresie zarządzania ryzykiem celnym, 15 marca 2021 r. Unia Europejska uruchomi nowy unijny program bezpieczeństwa i ochrony importu o nazwie ICS2 (System Kontroli Importu 2). Program ICS2 zostanie wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa rynku wewnętrznego i mieszkańców Unii Europejskiej. System ICS2 zastąpi istniejący program ICS.

Zadaniem Systemu ICS2 jest przyspieszenie i ułatwienie realizacji obowiązków celnych. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania informacji o importowanych towarach przed ich przybyciem na terytorium celne UE. System ten będzie wykorzystywany przez organy celne przy:

  • składaniu przywozowych deklaracji skróconych (Entry Summary Declaration – ENS) organom celnym;
  • analizie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przez organy celne;
  • przybyciu środków transportu na terytorium UE;
  • przedstawieniu towarów organom celnym oraz
  • kontroli celnej towarów, jeżeli jest to wymagane.
DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Nowa skrócona deklaracja wjazdowa

System ICS2 w największym stopniu wpłynie na obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą obowiązani wypełniać nową skróconą deklaracją wjazdową (Entry Summary Declaration – ENS). Co istotne, zobowiązani będą do ujawnienia szeregu informacji dotyczących transportu jeszcze przed ich załadunkiem. Organy celne będą wykorzystywać te informacje do analizy ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.

Jednocześnie, organy celne zmniejszą liczbę kontroli przesyłek niestanowiących zagrożenia dla rynku wewnętrznego UE.

Etapy wprowadzania ICS2

Wprowadzenie ICS2 będzie bezpośrednio wpływało na wszystkie podmioty gospodarcze zaangażowane w obsługę, wysyłkę i transport przesyłek ekspresowych lub pocztowych, a pośrednio także na producentów, eksporterów i podmioty spoza UE, które będą chciały wysyłać towary do Unii Europejskiej oraz ich przedstawicieli. W związku z tym uznano, że proces wdrażania ICS2 powinien przebiegać stopniowo:

  • 15 marca 2021 r. – lotnicze przesyłki ekspresowe i lotnicze przesyłki pocztowe (przywozowe deklaracje skrócone przekazywane przed załadunkiem oraz minimalne wymogi dotyczące danych);
  • 1 marca 2023 r. – pozostałe przesyłki lotnicze;
  • 1 marca 2024 r. – przesyłki drogowe, kolejowe i morskie.

ICS2 – jak się przygotować?

Przedsiębiorcom pozostało więc już niewiele czasu na dostosowanie procesów biznesowych do nowej rzeczywistości. W związku z tym rekomendujemy dostosowanie swoich systemów informatycznych oraz zapewnienie szkolenia i wsparcia swoich pracowników w tym zakresie.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem , Danielem WIĘCKOWSKIM:

e-mail:ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786