RSM Poland
Języki

Języki

Zmiany w MSSF 16

W związku z COVID-19, Rada ds. Międzynarodowych Standardów postanowiła dodać kilka zmian do MSSF 16 – Leasing. Na decyzję Rady wpłynęło wiele zapytań – zgłaszano przede wszystkim praktyczne trudności co do korekty wartości zobowiązań i prawa do użytkowania aktywów w wyniku modyfikacji umów leasingowych w dobie pandemii.

Tym samym, Rada wydała draft pisma ED/2020/2 Covid-19-Related Rent Concessions (Proposed amendment to IFRS 16)), a następnie zmianę do MSSF 16 wskazującą na zwolnienie leasingobiorców z konieczności traktowania zmian umownych wskutek następstw COVID-19 jako zmian „modyfikujących umowę” i nakładających obowiązek odpowiednich korekt księgowych wartości zobowiązania z tytułu leasingu i wartości prawa do użytkowania aktywów.

AUDYT FINANSOWY
Masz wątpliwość, czy dane, które otrzymujesz z księgowości przedstawiają rzetelny i rzeczywisty stan rzeczy?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zgodnie z paragrafami 46A oraz 46B dodanymi do MSSF 16, leasingobiorca nie musi analizować, czy ustępstwo związane z czynszem jest modyfikacją leasingu. Tym samym, leasingobiorca będzie mógł traktować zmianę spełniającą warunki paragrafu 46B tak, jak gdyby nie miał do czynienia z modyfikacją leasingu. Paragraf 46B z kolei wskazuje na konieczność spełnienia wszystkich poniższych kryteriów:

  • zmiany w płatnościach leasingowych skutkują skorygowanym wynagrodzeniem z tytułu leasingu, które jest zasadniczo takie same lub mniejsze niż wynagrodzenie w przypadku warunków leasingu sprzed zmiany;
  • wszelkie obniżki opłat leasingowych dotyczą wyłącznie płatności pierwotnie należnych w dniu 30 czerwca 2021 roku lub wcześniej (na przykład ustępstwo/korekta umowy wobec leasingobiorcy spełniałyby ten warunek, jeżeli spowodowałyby zmniejszenie opłat leasingowych do 30 czerwca 2021 roku włącznie i jednocześnie zwiększałoby opłaty leasingowe po 30 czerwca 2021 roku);
  • brak istotnych zmian w innych warunkach leasingu.

Należy zwrócić uwagę, iż przedmiotem zmiany MSSF 16 są tylko umowne zmiany dotyczące zmniejszenia lub zawieszenia płatności, powstałe w wyniku sytuacji związanej z COVID-19. Więcej na ten temat napiszemy niebawem na naszym blogu.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Piotrem STASZKIEWICZEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786