RSM Poland
Języki

Języki

Informacje kadrowo-płacowe

Jeśli podejmujesz na co dzień decyzje biznesowe, a przy tym poszukujesz rzetelnej wiedzy i praktycznego przewodnika po skomplikowanych kwestiach związanych z rozliczaniem płac i zatrudnianiem pracowników, subskrybuj i czytaj uważnie nasze informacje kadrowo-płacowe. Znajdziesz tutaj – zaprezentowane w zwięzły i praktyczny sposób – najciekawsze i najbardziej aktualne tematy regulowane Kodeksem Pracy, które mogą mieć realny wpływ na Twój biznes.

Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla pracodawców z wybranych branż

29 grudnia 2020
Agnieszka KOŹLAREK
Tarcza branżowa, nazywana też tarczą 6.0, wreszcie została podpisana. Przeważająca większość przepisów ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255) weszła w życie w środę, 16 grudnia 2020 r. Jednakże wiele regulacji dotyczących ważnych form pomocy zacznie obowiązywać dopiero pod koniec grudnia.

Zmiany dla pracodawców i pracowników w Tarczy 4.0.

26 czerwca 2020
Agnieszka KOŹLAREK
Skutki epidemii koronawirusa zaczynają być odczuwalne we wszystkich sektorach gospodarczych w kraju. Rząd od początku epidemii pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu pomoc przedsiębiorcom w zachowaniu miejsc pracy.

Tarcza antykryzysowa w związku z COVID-19 – ochrona miejsc pracy i wsparcie dla pracodawców

3 kwietnia 2020
Agnieszka KOŹLAREK
Prezydent podpisał ustawię o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Tarczę Antykryzysową. Głównym założeniem Tarczy Antykryzysowej jest wsparcie firm, które doznały strat w wyniku COVID-19 w celu ochrony miejsc pracy.

Zmiany w zakresie obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP

11 grudnia 2018
Katarzyna ZIŃCZUK
Sejm uchwalił w dniu 9 listopada 2018 r.  ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Ustawa nowelizuje m.in.  Kodeks Pracy znosząc obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.

Zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej

6 grudnia 2018
Aleksandra DUSZA
Przedstawiamy Państwu informacje związane ze zmianami dotyczącymi dokumentacji pracowniczej, które zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2019 roku*

Pracownicze Plany Kapitałowe

4 grudnia 2018
Agnieszka BUBAK
Ustawą z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych wszystkie podmioty zatrudniające zostały zobowiązane do wdrożenia w swojej organizacji Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK).