RSM Poland
Języki

Języki

Zmiany w zakresie BEPS

Zmiany w zakresie BEPS dotkną także średnie przedsiębiorstwa

 

Aż 72% średniej wielkości przedsiębiorstw (definiowanych jako te o przychodach od 50 mln do 1 mld dolarów) działających na rynku międzynarodowym spodziewa się, że zapłaci wyższy podatek w związku z planami OECD dotyczącymi zwalczania erozji podstawy opodatkowania oraz transferu zysków, a także wyraża zaniepokojenie możliwymi skutkami wdrożenia nowych zasad dot. BEPS. Wyniki niezależnej ankiety przeprowadzonej na zlecenie RSM, 6. największej na świecie sieci firm doradczych i audytorskich, pokazują, że przedsiębiorstwa zamierzają przejąć na swoje barki część kosztów przystosowania się do nowych regulacji, częścią natomiast obciążą akcjonariuszy i klientów.

Dodatkowo 41,2% przebadanych przedsiębiorstw spodziewa się, że ich obciążenia podatkowe wzrosną nawet o 10%, podczas gdy 31% przewiduje wzrost rzeczywistej stawki podatku o ponad 10%. Podobnie jest w przypadku kosztów wprowadzenia i przestrzegania zmian – 65% przebadanych przedsiębiorstw oczekuje ich wzrostu o ponad 10%. Większość firm (53%) zamierza ponieść te koszty samodzielnie, niemniej jednak część deklaruje rozłożenie ich ciężaru także na klientów (35%) i udziałowców (30%).

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Polska jest jednym z europejskich liderów we wdrażaniu wytycznych OECD w zakresie BEPS do lokalnego systemu prawnego. Część regulacji w tym zakresie weszła już w życie 1.1.2016, większość natomiast stanie się faktem od 1.1.2017 (vide Tax Alert 22/2015). Rola pioniera jest jednak o tyle trudna, że rodzi szeroką paletę wątpliwości i problemów technicznych, merytorycznych i metodologicznych, z którymi na świecie nikt do tej pory się nie mierzył, a polskim przedsiębiorcom przypadnie zaszczyt ich rozstrzygania w bardzo bliskiej już perspektywie.

Rob Mander, Head of the RSM Global Tax Leadership Group powiedział: "Dla średniej wielkości przedsiębiorstw, zwłaszcza tych z mniejszymi działami finansowo-księgowymi i mniejszym doświadczeniem w zakresie opodatkowania międzynarodowego, sprostanie nowym zasadom może okazać się dużym wyzwaniem i nie ma się co dziwić, że ¾ z nich spodziewa się, że będzie musiało zmienić strukturę organizacyjną, żeby dostosować się do zmian w prawie. Chociaż mniejsze firmy nie będą musiały spełnić wszystkich wymogów dotyczących ujawniania informacji wynikających z Projektu BEPS, nadal będą miały do czynienia z tą samą materią prawną i zmianami w międzynarodowym prawie podatkowym, które będą oddziaływały na inne firmy."

Pomimo potencjalnego wpływu planowanych zmian na dochodowość biznesu, do tej pory tylko 18% przedsiębiorstw zaczęło planować, w jaki sposób przygotują się do stosowania nowych przepisów, a 20% zadeklarowało pełną gotowość do stosowania nowych przepisów w zakresie cen transferowych. Ponad ¾ (78%) przebadanych przedsiębiorstw twierdzi, że nowe zasady budzą w nich niepewność.

Nawet pomimo spodziewanego wzrostu kosztów, przedsiębiorstwa wszystkich rozmiarów deklarują zasadnicze poparcie dla inicjatywy BEPS – 69% przyznaje, że globalne standardy podatkowe są konieczne. Przedsiębiorcy opowiadają się za prostotą zasad rządzących biznesem, kosztom ich wdrożenia przypisując mniejsze znaczenie.

Większość ankietowanych postrzega BEPS jako etap, a nie finalne rozwiązanie, podkreślając konieczność większego zaangażowania rządów poszczególnych krajów w prace nad BEPS, aby pierwotne założenia planu mogły zostać spełnione. 61% ankietowanych uznało, że plan BEPS średnio, mało lub w ogóle nie spełni swojego podstawowego celu, czyli nie spowoduje, że podatki będą płacone w kraju, w którym osiągane są zyski. Tylko jedna trzecia przebadanych (35%) uważa, że inicjatywa doprowadzi do znacznego lub całkowitego uszczelnienia międzynarodowego systemu podatkowego.

Wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego wytycznych zaczerpniętych z BEPS, zdecydowanie wyżej zawiesza poprzeczkę poziomu trudności i szczegółowości raportowania transakcji dokonywanych w ramach grup kapitałowych. Z naszych obserwacji i rozmów z klientami wynika, że polscy przedsiębiorcy już zaczynają realnie przygotowywać się do zmian, by zadośćuczynić tym wymaganiom. A trzeba pamiętać, że jest to proces czaso- i kosztochłonny, dodatkowo angażujący wiele działów firmy (nie tylko księgowych czy dyrektorów finansowych) – powiedział Tomasz BEGER, Tax Partner w RSM Poland.

 

Pełny raport można pobrać także w formacie PDF:

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość