RSM Poland
Języki

Języki

Zagraniczna ekspansja polskich firm z sektora MŚP coraz bardziej dynamiczna

Jak wynika z dziewiątej edycji Raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm w Polsce, przygotowanego przez Bank Pekao S.A., polskie firmy nie ustają w ekspansji zagranicznej, coraz skuteczniej konkurując swoimi produktami, usługami oraz technologiami na międzynarodowych rynkach.

Jak wskazano w Raporcie, zdecydowana większość (68%) średniej wielkości przedsiębiorstw eksportuje swoje produkty i usługi przede wszystkim do Niemiec. Rynek niemiecki jest nie tylko bardzo chłonny dla polskich eksporterów, ale przede wszystkim jego atutem jest bliskość. Kolejne, najbardziej popularne kierunki ekspansji to Wielka Brytania i Irlandia Północna (27%), Francja (22%), Holandia (18%), Czechy (15%), Słowacja (8%), Szwecja (12%) oraz Włochy (9%). Bliskość rynku zbytu oraz koszty logistyki i transportu w największym stopni determinują kierunki ekspansji (zwłaszcza drobnych firm usługowych).

Blisko połowa ankietowanych eksporterów uważa, że sprzedaż za granicą jest bardziej opłacalna niż w kraju. Po pierwsze jest to wynik korzystnego kursu walutowego. Po drugie – może to być remedium na ograniczony popyt lub wręcz jego brak na rynku krajowym. Dodatkowo firmy są zdania, że rynek zagraniczny często może być dla przedsiębiorstw bardziej rozwojowy, a kontrahenci zagraniczni mogą być w stanie zapłacić więcej za ten sam towar czy usługę. Dlatego też przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują środki na pozyskanie nowych kontraktów za granicą i nie ograniczają się do rynku krajowego.

Średnie firmy konkurują za granicą przede wszystkim ceną (54%) oraz jakością swoich produktów i usług (49%). Na kolejnych miejscach, jako atuty swojej działalności, polskie firmy wymieniają szybkość i terminowość dostarczenia na rynki zagraniczne wytworzonych produktów i usług, ich unikatowość, różnorodność oraz dostępność.

Zgodnie z wynikami Raportu w ostatnich kilku latach dynamika eksportu była średnio ponad dwukrotnie wyższa od tempa wzrostu PKB. Wyraźnie też widać, że wzmocnienie aktywności polskich przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach pozytywnie przekłada się na tempo wzrostu gospodarczego kraju.

Główne problemy, z którymi borykają się firmy z sektora MŚP chcące prowadzić sprzedaż produktów i usług za granicą, to bariery wejścia i ryzyko utrzymania się na danym rynku. Jak wynika z przeprowadzonego Raportu, wśród najczęstszych barier średnie firmy wymieniają konkurencję z dużymi przedsiębiorstwami (28%), ryzyko kursowe (44%), problemy z zatrudnieniem nowych pracowników (29%) i konkurencję za granicą (27%). W pierwszej piątce najbardziej uciążliwych barier dla średnich firm znalazł się także brak możliwości weryfikacji kontrahenta (12%).

Według badania firmy średnie bardziej niż mniejsze odczuwają wydłużone terminy płatności (21%) oraz opóźnienia w płatnościach od zagranicznych kontrahentów (19%). Nie bez znaczenia są również koszty pośredników, szczególnie dla firm średnich – 19% firm wskazało je jako uciążliwość.

W badaniu zapytano także o to, czy wprowadzenie w Polsce waluty euro będzie korzystne dla prowadzenia działalności eksportowej. Aż 70% firm średnich opowiedziało się za tym rozwiązaniem uznając je za korzystne.

W zakresie finansowania eksportu przed polskim sektorem MŚP w szczególności koncentrującym swoją uwagę na rynku poza UE,stoi wiele wyzwań. Na zagranicznych rynkach polskie firmy często są zmuszone konkurować z podmiotami silniejszymi kapitałowo, które są w stanie zaoferować swoim odbiorcom (importerom) bardzo korzystne warunki finansowania oraz wydłużone terminy płatności. Muszą też nauczyć się właściwe zarządzać ryzykiem braku płatności za realizowane kontrakty i poszukują rozwiązań ograniczających to ryzyko w transakcjach międzynarodowych.

RSM Poland, zdając sobie sprawę z problemów, z jakimi borykają się polscy eksporterzy z sektora MŚP, coraz częściej wspiera rodzime przedsiębiorstwa w rozwoju poza granicami kraju. – Firmy te potrzebują zaufanego partnera w biznesie, który wesprze ich w ekspansji i ułatwi prowadzenie działań za granicą. Bez problemu możemy zapewnić taką obsługę. Swoim klientom oferujemy doradztwo na każdym etapie prowadzenia działalności. Jako członek RSM, wiodącej sieci firm doradczych i audytorskich, posiadającej 750 biur w 116 krajach, mamy wiedzę i zasoby, żeby obsłużyć klientów praktycznie na całym świecie – mówi Bartosz MIŁASZEWSKI, Managing Partner w RSM Poland. – 40 procent naszych klientów to firmy pracujące z RSM również w innych krajach. Stała i bliska współpraca z naszymi zagranicznymi partnerami, którymi są renomowane firmy i zaufani specjaliści, umożliwia nam sprawne wspieranie klientów w zagranicznej ekspansji i rozwoju wszędzie, gdzie tylko postanowią prowadzić swój biznes.

Szczegółowe dane dotyczące zagranicznej ekspansji polskich firm sektora MŚP znajdą Państwo w Raporcie dostępnym pod adresem: https://www.pekao.com.pl/raport-msp/wyniki-badan.html.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość