RSM Poland
Języki

Języki

Wyniki RSM Business Resilience Survey

Eksperci RSM wspólnie z BiTS Business and Information Technology School przygotowali raport z drugiego już badania dotyczącego zrównoważonej konkurencyjności przedsiębiorstw w Europie i na świecie oraz ich zdolności do adaptacji i przeciwdziałania wstrząsom ekonomicznym. Badanie RSM Business Resilience Survey odbyło się w lipcu i sierpniu 2015 r., a udział w nim wzięło 410 audytorów i konsultantów sieci RSM oraz blisko 300 przedsiębiorców z Europy i świata.

Celem badania, podobnie jak w roku poprzednim, było szersze spojrzenie na warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, nieskupiające się wyłącznie na poziomie i tempie wzrostu gospodarczego danego kraju oraz uwarunkowaniach legislacyjnych w nim panujących. Eksperci RSM oceniali realia panujące w poszczególnych krajach pod kątem strategii rynkowych realizowanych przez przedsiębiorstwa, mentalności menedżerów, panującej kultury biznesowej oraz kluczowych czynników makroekonomicznych.

Główne wnioski płynące z analizy międzynarodowych wyników ankiety są następujące:

  • krajem wiodącym pod względem kultury biznesowej jest Norwegia, która wyprzedza w tym zakresie Holandię, Wielką Brytanię i Australię. Norwegia jest także krajem, w którym najlepiej oceniono inwestycje w szkolenie i edukację pracowników a także elastyczność czasu pracy;
  • Wielka Brytania i Holandia to najbardziej przedsiębiorcze gospodarki. Tuż za nimi uplasowała się Hiszpania. Według oceny ekspertów Hiszpania może osiągnąć najwyższy wzrost PKB, którego tempo powinno znacznie przyspieszyć w 2016 roku;
  • w porównaniu do stabilnych lub ustabilizowanych gospodarek – wśród których Raport wymienia m.in. Belgię, Francję i Portugalię – z bardziej dynamiczną sytuacją mamy do czynienia np. w Brazylii i Norwegii. Gospodarka Brazylii chyli się ku recesji, ale ma duże szanse na odbudowę w 2016 roku, a Norwegia z kolei obawia się dalszego spadku cen ropy naftowej, licząc jednak na skromny wzrost PKB;
  • liderzy biznesu w Wielkiej Brytanii są bardziej proaktywni i przyjaźniej nastawieni do ryzyka niż pozostali przebadani przedsiębiorcy – aktywniej inicjują działania, częściej też wprowadzają nowe produkty i usługi na rynek.

Jakie inne wnioski płyną z Raportu? Jakie czynniki uznano za kluczowe dla budowania relacji z klientami, kontrahentami i otoczeniem? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w RSM Business Resilience Survey. Zapraszamy do lektury!

Szczegółową analizę dotyczącą krajowego rynku oraz ocenę, jak rodzimi przedsiębiorcy prezentują się na tle europejskich i światowych przedstawicieli biznesu, przedstawimy już wkrótce.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość