RSM Poland
Języki

Języki

Sektor MŚP w Polsce – potencjał ponad 2 mln podmiotów i 10 mln miejsc pracy

Jak wynika z ostatniego „Raportu o stanie sektora MŚP w Polsce” opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, małe i średnie firmy poprawiły swoją sytuację finansową, zwiększając przychody, produkcję oraz wartość dodaną. Sukcesywnie rośnie też odsetek eksporterów wśród przedsiębiorców, a zaawansowanie technologiczne polskiego eksportu zauważalnie się poprawia. Niestety, pomimo wzrostu nakładów na innowacje, udział innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce jest niższy niż w latach 2014-2016. Niewielki odsetek firm prowadzi też działalność badawczo-rozwojową.

Sektor przedsiębiorstw w Polsce wytwarza blisko trzy czwarte wartości PKB (73,6%), a małe i średnie przedsiębiorstwa generują w nim co drugą złotówkę (49,8% PKB). Polskie MŚP działają przede wszystkim w usługach i handlu (76,3%), rzadziej zaś w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym.

Najbardziej przedsiębiorcze firmy sektora MŚP zlokalizowane są na Mazowszu (wartość syntetycznego wskaźnika przedsiębiorczości dla województwa mazowieckiego wynosi 83,7). Kolejne miejsca w rankingu zajmują województwa pomorskie (70,9) i wielkopolskie (70,7).

Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce od lat utrzymują się na niskim poziomie. Tylko 7 ze 100 firm wdraża innowacje produktowe lub procesowe. Rośnie natomiast wykorzystanie ICT w polskich przedsiębiorstwach. W 2018 roku korzystanie z komputerów zadeklarowano 96,2% firm, w tym prawie wszystkie podmioty duże (99,7%) i średnie (99,3%). Pracodawcy mają natomiast trudności z rekrutacją kompetentnych cyfrowo pracowników. Dlatego też, szczególnie wśród małych i średnich firm, coraz większą popularnością cieszy się outsourcing usług IT. Zarządzający firmami dostrzegają, że bardziej opłacalne jest nawiązanie współpracy z jednym wyspecjalizowanym i doświadczonym dostawcą zewnętrznym niż rozwijanie własnego działu IT.

Podobnie rzecz się ma z outsourcingiem księgowym; w przypadku MŚP przekazywanie na zewnątrz usług księgowych ma znaczącą przewagę nad księgowością wewnętrzną – mówi Bartosz MIŁASZEWSKI, Managing Partner w RSM Poland. Przedsiębiorcy sektora MŚP, powierzając prowadzenie księgowości wykwalifikowanym biurom rachunkowym czy też dużym firmom doradczym oferującym kompleksowy outsourcing usług księgowych, raportowania, tax compliance, VAT compliance, zarządzania płatnościami i payroll, zdejmują z siebie ogrom obowiązków. Outsourcing księgowy pozwala zarządowi firmy skupić się na podstawowej działalności, bez konieczności angażowania czasu na kontrolę jakości i efektywności pracy księgowych. Współpracując z firmami takimi, jak RSM Poland, przedsiębiorcy ograniczają koszty i ryzyko funkcjonowania, zyskując przewagę konkurencyjną na rynku.

Pełny „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” znajdą Państwo pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2019_07_ROSS.pdf

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość