RSM Poland
Języki

Języki

RSM promuje różnorodność poprzez Women in Leadership Summit

RSM Women in Leadership Summit to nowe cykliczne wydarzenie, zainicjowane przez globalną sieć niezależnych firm doradczych RSM w ramach programu propagującego akceptację różnorodności i eliminowanie dyskryminacji poprzez aktywną integrację. Pierwsze ze spotkań, skupione na temacie mentoringu, odbędzie się już 14 lipca.

Walka o równość szans na rynku pracy jest jednym z głównych celów przyświecających sieci RSM. Dowodem tego może być chociażby fakt, że troska o przeciwdziałanie wykluczeniu była jednym z ważniejszych punktów spotkania europejskich Partnerów w ramach 2021 RSM Europe Regional Conference.

Wydarzenia online, organizowane w ramach RSM Women in Leadership Summit, będą odbywać się co kwartał i, aby skutecznie integrować osoby z całego świata oraz budować fundamenty pod partnerską współpracę, dostępne będą dla pracowników RSM bez względu na ich płeć. Pierwszym z poruszonych tematów będzie „Mentoring and Feedback”. W jego ramach Candice EATON-GAUL (Global Diversity and Inclusion Leader) porozmawia z Jean STEPHENS (dyrektorką generalną RSM International), Rhondą KLOSLER (dyrektorką operacyjną RSM Canada) i Susaną MARTINEZ SEPTIEN (partnerką w RSM Mexico).

Te doskonale wykwalifikowane i odnoszące sukcesy profesjonalistki, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi z mentoringiem, opowiedzą, jak wykorzystać otrzymywany w pracy feedback do rozwoju, podnoszenia kompetencji i przekwalifikowywania się. Mamy nadzieję, że spotkanie z nimi zainspiruje kobiety z całego świata do stawiania czoła nowym wyzwaniom, podejmowania odważnych decyzji w życiu prywatnym i zawodowym oraz pomoże im zdobyć pewność siebie potrzebną do przełamywania stereotypów i wyznaczania nowych standardów.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość