RSM Poland
Języki

Języki

RSM Poland w gronie najlepszych audytorów w Polsce

W XVI edycji prestiżowego rankingu audytorów dziennika „Rzeczpospolita” RSM Poland zajęła 25 miejsce wśród najlepszych firm audytorskich w Polsce, awansując tym samym o 10 pozycji w rankingu głównym. Jednocześnie umocniliśmy pozycję w gronie liderów pod względem przychodów z audytu, po raz kolejny mogąc pochwalić się dodatnią, ponadprzeciętną dynamiką.

„Długoletnia współpraca oraz traktowanie audytora jako partnera biznesowego, a nie kontrolera, procentuje zwiększoną jakością obsługi, transferem wiedzy oraz przynosi wartość dodaną do badania, którą doceniają nasi Klienci” – powiedziała Monika SKÓRKA, Audit Partner w RSM Poland.

Branża audytorska znajduje się u progu dużych zmian, które wynikają z modyfikacji przepisów i wprowadzenia międzynarodowych standardów badania. „Audytorzy nierzadko stoją między młotem a kowadłem: z jednej strony muszą wykonać swoją misję, czyli wydać opinię potwierdzając, że nie istnieją żadne istotne kwestie, które zainteresowałyby radę nadzorczą czy komitety audytu; z drugiej strony muszą „operacyjnie” współpracować z zarządem, który też ma swoje oczekiwania, nierzadko niespójne z oczekiwaniami właściciela” – komentuje Piotr STASZKIEWICZ, Audit Partner w RSM Poland. „Kluczowe w tym kontekście zdaje się być zrozumienie i przez zarząd, i przez rady nadzorcze celu audytu jednostki oraz pogodzenie wzajemnych oczekiwań w ramach trójstronnej wymiany poglądów przed zleceniem.”

Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie a wszystkim firmom wyróżnionym w Rankingu składamy serdecznie gratulacje.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość