RSM Poland
Języki

Języki

RSM Poland umacnia pozycję w rankingu firm audytorskich dziennika "Rzeczpospolita"

W XX edycji rankingu firm audytorskich, opublikowanym 27 kwietnia br. na łamach dziennika "Rzeczpospolita", RSM Poland zajęła 14. miejsce w zestawieniu największych firm audytorskich według przychodów z audytu oraz 10. miejsce według przychodów ogółem. RSM Poland awansowała także w zestawieniu ogólnym, zajmując 25. miejsce na liście najlepszych firm audytorskich w Polsce.

Wynik ten jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ podsumowuje nasze zaangażowanie, pracowitość oraz wychodzenie naprzeciw nowym wyzwaniom, w tak trudnych dla wielu firm i gałęzi gospodarki czasach. Jak słusznie zauważa na łamach „Rzeczpospolitej” Monika SKÓRKA, Audit Partner w RSM Poland, w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy słowa pandemia i niepewność odmieniane są przez wszystkie przypadki. Są branże, które obecna sytuacja dotknęła mocno, ale są też takie, które negatywnego wpływu pandemii nie odczuły prawie w ogóle lub nawet odnotowały wzrosty. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich jest jednak konieczność dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości. Przez lata audyt kojarzył się bardzo mocno z badaniem danych historycznych, natomiast dzisiaj ciężar badania sprawozdania finansowego został przesunięty na analizę potencjalnych ryzyk, planów finansowych oraz budżetów. Audytorzy muszą wykazać się dużo większą wszechstronnością i dogłębnym zrozumieniem gospodarki, kładąc nacisk na analizę szacunków dokonywanych przez kierownictwo, założeń przyjętych do wyceny aktywów do wartości godziwej, a także oceny w zakresie zdolności do kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Ocena wpływu pandemii na biznes należy oczywiście do kierownictwa spółek, natomiast rolą biegłego rewidenta jest weryfikacja racjonalności tych ocen oraz sprawdzenie, czy zostały one odpowiednio zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych. Nie bez znaczenia jest tutaj umiejętność zachowania zawodowego sceptycyzmu wobec przekazywanych przez Klientów informacji. Kluczowa stała się także analiza ryzyka utraty wartości aktywów, ponieważ w obecnej sytuacji, stosowane dotychczas metody, założenia czy dane, mogą okazać się nieodpowiednie i będą wymagały skorygowania w celu odzwierciedlenia zmian warunków rynkowych, co jest nieuniknione zwłaszcza w okresie kryzysu.

Jak widać, pandemia koronawirusa stawia bardzo konkretne i kompleksowe wyzwania przed dostawcami usług audytorskich, wymuszając elastyczność działania i konieczność szybkiego podejmowania decyzji. Jesteśmy niezwykle dumni, że RSM Poland nie tylko jest w stanie sprostać tym nowym warunkom, ale też wykorzystać je do dalszego rozwoju. Wszystkim naszym Klientom dziękujemy za okazane dotychczas zaufanie i zapraszamy do dalszej owocnej współpracy!

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość