RSM Poland
Języki

Języki

RSM Poland uczestnikiem Annual Polish & CEE Private Equity Conference

Monika SKÓRKA, Audit Partner i Katarzyna BUDA, Transaction Advisory Manager uczestniczyły kilka dni temu w forum poświęconym funduszom private equity w Polsce oraz w rejonie środkowo-wschodniej Europy. Spotkanie z partnerami zarządzającymi, dyrektorami inwestycyjnymi, inwestorami oraz doradcami transakcyjnymi pozwoliło na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń  pomiędzy członkami tego wydarzenia.

Forum składało się z kilkunastu paneli dyskusyjnych moderowanych przez znane postacie ze świata PE i VC. Wydarzenie rozpoczęto dyskusją partnerów zarządzających na temat metod stosowanych przy poszukiwaniach podmiotów godnych inwestycji. Następnie odbył się panel poświęcony poszukiwaniu źródeł finansowania i najlepszych praktyk z tym związanych. Równocześnie prowadzona była część dotycząca konkurencyjności rynków regionu środkowo-wschodniej Europy oraz największych wyzwań dla PE oraz VC w tym regionie. Ponadto, omówione zostały dylematy, przed jakimi są często stawiane małe i średnie przedsiębiorstwa zwane SMS-ami. Partnerzy PE oraz VC zaznaczyli, że wiedza związana z inwestowanie PE oraz VC w SMS-y jest niewielka wśród właścicieli firm, a ci, którzy taką wiedze posiadają odznaczają się dużą dozą nieufności. Dyskutowano też na temat tego, w jaki sposób PE mogą  wpisać się w strategię małych i średnich przedsiębiorstw by kreować wartość dodaną i nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Nawiązano również do bardzo popularnego tematu sukcesji firm rodzinnych i quasi rodzinnych. Podkreślono, że są to nie tylko przedsiębiorstwa budowane od lat przez członków rodzin, ale także przyjaciół i partnerów w biznesie. Wskazano, że fundusze mogłyby odegrać dużą rolę w procesie sukcesji.

Podczas wydarzenia poruszono także temat firm dopiero rozpoczynających biznes, czyli tak zwanych „start-upów”, a po przerwie na lunch rozpoczęły się równolegle dwa spotkania – pierwsze dotyczyło zalet i wad spółek komandytowych, natomiast drugie – kreowania wartości przez fundusze inwestycyjne. Według partnerów PE wypowiadających się w trakcie panelu wśród przedsiębiorców i inwestorów jest  sporo „funduszosceptyków”, którzy uważają, że PE oraz VC są doskonałym inwestorem finansowym, ale nie widzą oni wartości dodanej ze współpracy ukierunkowanej na zarządzanie przedsiębiorstwem czy podejmowanie decyzji strategicznych oraz operacyjnych.

Panele dyskusyjne, które kończyły forum, poruszały tematykę środowiska regulującego działalność funduszy inwestycyjnych oraz rynków kapitałowych, a także problemu angażowania się zarządu i rady nadzorczej w zarządzanie przedsiębiorstwem, które częściowo znajduje się w rękach funduszu. Ku pewnemu zaskoczeniu, w trakcie ostatniego panelu poruszono temat zaangażowania kobiet w działalność około funduszową.

Zgodnie z listą uczestników w wydarzeniu wzięło udział około 300 osób.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość