RSM Poland
Języki

Języki

RSM Poland na pierwszej Polsko-Niemieckiej Giełdzie Kooperacyjnej

24 listopada br. w Szczecinie odbyła się I Edycja Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej, której celem była wymiana dobrych praktyk i wiedzy polskich i niemieckich ekspertów oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz samorządowych, reprezentantów zagranicznych placówek dyplomatycznych, organizacje wspierające rozwój sektora MŚP oraz kilkudziesięciu przedsiębiorców z Polski i Niemiec. Pod hasłem „Partnerschaft und Business” uczestnicy prowadzili dyskusje m.in. na temat tego, jak zaplanować i wdrożyć proces ekspansji produktu na rynek międzynarodowy, gdzie szukać środków na dofinansowanie oraz jak skorzystać z outsourcingu.

Po zakończeniu części oficjalnej konferencji nastąpił czas na indywidualne rozmowy z przedsiębiorcami i instytucjami eksperckimi. Dla każdej z uczestniczących firm organizatorzy zaaranżowali po kilka indywidualnych spotkań, co w znacznym stopniu ułatwiło nawiązywanie kontaktów i zapewniało swobodny dialog z potencjalnymi partnerami biznesowymi lub kontrahentami.

W pierwszej Polsko-Niemieckiej Giełdzie Kooperacyjnej uczestniczyli członkowie interdyscyplinarnego Zespołu German Desk w RSM Poland: Michał Dreas i Mateusz Lemańczyk (Dział Audytu) oraz Karolina Bartkowiak (Dział Doradztwa Podatkowego), których wiedzą i doświadczeniem wspierał Bartosz Miłaszewski, Managing Partner.

Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna to inicjatywa długofalowa. Efektem jej działań ma być podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Metropolii Szczecińskiej, umocnienie pozycji szczecińskich przedsiębiorstw oraz zwiększenie ich ekspansji na niemiecki rynek.

Krótką fotorelacją z I Edycji Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej znaleźć można na stronach Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej: http://arms-szczecin.eu/aktualnosci/i-edycja-polsko-niemieckiej-gieldy-kooperacyjnej

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość