RSM Poland
Języki

Języki

RSM Poland na Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości w Szczecinie

W dniach 18-20 września 2019 roku w hotelu Radisson Blu w Szczecinie miał miejsce Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, organizowany przez Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. RSM Poland reprezentował Accounting&Payroll Partner, Sebastian GOSCHORSKI, który wziął udział w debacie nt. certyfikacji zawodów związanych z rachunkowością.

W trakcie trzydniowej konferencji odbywały się liczne sesje plenarne oraz towarzyszące im debaty, podczas których omawiano tematy dotyczące aktualnych problemów teorii i praktyki rachunkowości.

Dyskutowano m.in. o działalność badawczo-rozwojowej uczelni, metodach badawczych w rachunkowości, audycie wewnętrznym i zewnętrznym, controllingu i rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. Rozmawiano także o dostępie do aktualnej bazy wiedzy z zakresu rachunkowości, controllingu i prawa jako elemencie wsparcia w procesie nauczania. Ostatniego dnia Zjazdu odbyło się również szkolenie „Mechanizm podzielonej płatności – zmiany i bieżące problemy” oraz wspomniana wcześniej debata nt. certyfikacji zawodów związanych z rachunkowością, prowadzona przez dr Grażynę Voss ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości miał umożliwić zacieśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego z ośrodków akademickich z całej Polski oraz stworzyć im okazję do wymiany poglądów i doświadczeń.

sesjaskwp_7_of_9_1.jpg

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość