RSM Poland
Języki

Języki

RSM Poland na II Kongresie Polskiej Rachunkowości w Warszawie

W dniach 5-6 czerwca 2017 roku w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się II Kongres Polskiej Rachunkowości. Hasło przewodnie Kongresu brzmiało „Rachunkowość – wizja przyszłości”.

Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów przy wsparciu merytorycznym Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Kongres otworzył prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych –  Franciszek Wala. W swoim przemówieniu złożył hołd poprzednikom – tym, którzy w trakcie zaborów założyli Związek Buchalterów, założycielom Związku Księgowych w Polsce w 1926 roku, osobom prowadzącym działalność w okresie II wojny światowej pod pozorem kursów handlowych, tym, którzy brali udział w odradzaniu oraz odbudowie organizacji zawodowej i na końcu tym, którzy powołali dzisiejsze Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Na koniec swojej wypowiedzi Wala zwrócił uwagę na fakt, że Kongres stanowi swojego rodzaju inspirację do wymiany ocen dotyczących stanu polskiej rachunkowości oraz wniosków, co do kierunków jej rozwoju.

W imieniu Ministerstwa Finansów wystąpiła p. Joanna Dadacz pełniąca funkcję Dyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów. W imieniu sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – Wiesława Janczyka, przeczytała list gratulacyjny.

Kongres podzielony został na 4 bloki tematyczne:

  1. Biznes w przyszłości
  2. Rachunkowość – profesja, prawo, nauka
  3. Rachunkowość w przyszłości
  4. Rachunkowość i zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce.

 

W pierwszej części wystąpiła prof. Aldona Kamela-Sowińska, która poruszyła kwestię intelektualizacji zawodu księgowego. Według prof. Kameli-Sowińskiej księgowi muszą być zaznajomieni nie tylko z przepisami rachunkowości, ale i z kodeksem spółek handlowych, prawem administracyjnym, systemami komputerowymi, prawem podatkowym czy zjawiskami występującymi w otoczeniu.

Drugi blok obejmował dyskusję na temat zmian w rachunkowości i prawie bilansowym oraz planowanych uproszczeniach. Dyskusja prowadzona była przez dr Teresę Cebrowską – wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W trzeciej części skupiono się na temacie wpływu nowych technologii oraz nowych instrumentów finansowych na działalność firm oraz gospodarkę. Ponadto poruszono temat zagrożeń XXI wieku, cyberprzestępczości oraz sposobów zapewniających bezpieczeństwo obrotu finansowego.  

Jedną z uczestniczek debaty ostatniego bloku była Agnieszka Osińska – Miłaszewska – Accounting & Payroll Partner w RSM Poland, która zwróciła uwagę na fakt, że w związku ze zmianami technologicznymi oraz pojawiającymi się nowymi aplikacjami zawód księgowego musi nadążać za wszystkim tym, co się dzieje w otoczeniu i nie powinien się tych innowacji obawiać.

Partnerem Głównym Kongresu była firma RSM Poland.

Poniżej kilka fotografii (Fot.: Archiwum SKwP).

2k_skwp-754.jpg

2k_skwp-823.jpg

2k_skwp-866.jpg

2k_skwp-875.jpg

2k_skwp-723.jpg

Szerszą relację oraz zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć tutaj.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość