RSM Poland
Języki

Języki

RSM Poland kolejny rok z rzędu w czołówce Rankingu audytorów Rzeczpospolitej

W XIX edycji Rankingu firm audytorskich, opublikowanym 9 kwietnia br. na łamach dziennika Rzeczpospolita, RSM Poland zajęła 12. miejsce w zestawieniu firm audytorskich według przychodów z audytu oraz 9. miejsce według przychodów ogółem.

Kolejny doskonały wynik w Rankingu jest dowodem na to, że zaangażowanie i pracowitość, umiejętność dyskontowania zmian na rynku oraz odważne wychodzenie naprzeciw nowym wyzwaniom można spożytkować dla znaczącego rozwoju, nie ustępując w tym największym graczom.

Rok 2019, z którego wyniki były podstawą do przygotowania Rankingu, był rekordowy nie tylko dla RSM Poland, ale dla całej sieci – mówi Piotr STASZKIEWICZ, Audit Partner w RSM Poland. Globalne przychody RSM wzrosły o 6,9%, do poziomu 5,74 mld USD, umacniając naszą pozycję wśród wiodących sieci niezależnych firm doradczych i audytorskich. Nie byłoby to możliwe bez konsekwentnie realizowanej polityki wewnętrznej skupionej na rozwoju pracowników i ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji, standardów bazujących na świadczeniu usług na najwyższym możliwym poziomie, jednolitym dla wszystkich firm będących członkami sieci oraz nieustannemu przekonywaniu naszych klientów, że audyt to dużo więcej niż weryfikacja sprawozdań finansowych firmy.

Jak zwykle, publikacja wyników Rankingu jest okazją do pogłębionej analizy rynku firm audytorskich i pretekstem do dyskusji o trendach i wyzwaniach, którym będą musieli stawić czoła biegli rewidenci. Wszelkie dotychczasowe rozważania na temat rozwoju metodologii audytu w Polsce, zmian technologicznych czy automatyzacji przy zbieraniu i przetwarzaniu danych w firmach audytorskich są właśnie poddawane próbie – powiedział Piotr STASZKIEWICZ w komentarzu dla Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Dotycząca nas wszystkich konieczność zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa wymusza szybsze przestawienie się na nowe sposoby komunikacji, przekazywania i weryfikacji danych oraz finalizacji audytów. Audyt na odległość, wideokonferencje, korzystanie z pulpitów zdalnych czy umieszczanie danych w bezpiecznej chmurze na serwerze firmy audytorskiej stają się codzienną praktyką i wcale nie muszą oznaczać pogorszenia jakości audytu czy niezadowolenia klienta z takiego przebiegu usługi. Na pewno jest to jednak wyzwanie zarówno dla badanych jednostek, jak i dla firm audytorskich.

Podobnego zdania jest Monika SKÓRKA, Audit Partner w RSM Poland. W komentarzu dla dziennika „Parkiet” powiedziała: Niepewność, przed jaką wszyscy stoimy, stanowi olbrzymie wyzwanie nie tylko dla zarządów spółek, ale też dla rad nadzorczych, komitetów audytu, a także biegłych rewidentów. Dla osób zarządzających firmami dużym wyzwaniem będzie opracowanie planów awaryjnych zapewniających odpowiednią płynność spółek, a dla audytorów kluczowa stanie się ocena wpływu skutków pandemii na zdolność jednostki do kontynuowania działalności oraz dbanie, aby dane ujawnione w sprawozdaniu finansowym odpowiednio odzwierciedlały oszacowane ryzyko.

O tym, jak na rynek audytu wpłynie trwająca pandemia i jak to przełoży się na wyniki kolejnego, XX Rankingu, przekonamy się za rok. Wszystkim naszym Klientom dziękujemy za okazane dotychczas zaufanie i zapraszamy do dalszej owocnej współpracy!

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość