RSM Poland
Języki

Języki

Polska magnesem dla zagranicznych inwestorów

Jak donosi Puls Biznesu, tylko w pierwszym półroczu 2015 roku zarejestrowano w Polsce 6.584 spółki z udziałem kapitału zagranicznego, czyli o 50% więcej niż w całym roku ubiegłym. Dane te są potwierdzeniem pozytywnego trendu, który rozpoczął się już wcześniej – w roku 2014 zanotowano 20% (w porównaniu do roku 2013) wzrost liczby rejestrowanych w KRS spółek posiadających zagranicznych udziałowców.

Szybko rosnąca liczba podmiotów powiązanych kapitałowo z zagranicą, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, niewątpliwie świadczy o tym, że Polska jest atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji. Na wzmożone zainteresowanie inwestorów zagranicznych naszym krajem wpływ ma duży i stale rozwijający się rynek wewnętrzny, stabilne otoczenie prawno-ekonomiczne, dostęp do wykwalifikowanej i zmotywowanej kadry pracowniczej oraz systematycznie poprawiająca się infrastruktura.

Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności na obiecującym polskim rynku nie jest jednak samo w sobie gwarantem sukcesu. Bardzo ważny jest dobór lokalnego doradcy, który będąc ekspertem w dziedzinie uwarunkowań prawnych i relacji gospodarczych naszego kraju, pomoże zagranicznemu przedsiębiorcy podejmować efektywne i bezpieczne decyzje. "Zadecydowanie a priori choćby o formie prowadzenia działalności, bez znajomości odpowiednich przepisów, a przede wszystkim bez analizy skutków prawnych i podatkowych, może prowadzić do negatywnych konsekwencji" – podkreśla Piotr NOWATKOWSKI, International Department Supervisor w RSM Poland. "Eksperci RSM świadczą dla przedsiębiorców kompleksowe usługi dotyczące procesu zakładania i organizacji spółek – począwszy od pomocy przy wyborze właściwej formy działalności gospodarczej, poprzez przygotowanie i złożenie wszelkich dokumentów rejestracyjnych w odpowiednich urzędach, aż po bieżącą obsługę księgową, podatkową i prawną. Tak aby zagraniczny przedsiębiorca od początku mógł skupić się tylko na podstawowej działalności i osiąganiu zamierzonych zwrotów z poczynionej w Polsce inwestycji."

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość