RSM Poland
Języki

Języki

Europejskie przedsiębiorstwa ostrzegają, że Brexit szkodzi reputacji handlowej Wielkiej Brytanii

Brexit poważnie zagraża reputacji Wielkiej Brytanii jako centrum handlu międzynarodowego – takie wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej wśród europejskich liderów biznesu w dniach 19-28 lutego dla RSM International przez European Business Awards.

W opinii badanych reputacja Wielkiej Brytanii jako partnera handlowego została już osłabiona, a europejskie przedsiębiorstwa dążą do ochrony swoich łańcuchów dostaw poprzez zmniejszenie ich ekspozycji na Zjednoczone Królestwo. Widmo Brexitu sprawia, że prawie co piąty (18%) europejski biznes rozszerza działalność na nowe rynki poza Wielką Brytanią, podczas gdy już 14% przedsiębiorców renegocjowało umowy ze swoimi brytyjskimi dostawcami.

Pogorszenie reputacji Wielkiej Brytanii jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej spowodowało również, że niektóre europejskie przedsiębiorstwa planują opuścić Zjednoczone Królestwo. Aż 89% europejskich liderów biznesu uważa, że reputacja Wielkiej Brytanii jako wartościowego miejsca do prowadzenia działalności zdecydowanie spadła, a 8% z nich twierdzi, że już przeniosła część swoich interesów poza granice Wielkiej Brytanii. Jednocześnie europejskie przedsiębiorstwa wzywają UE do priorytetowego potraktowania kwestii handlu z Wielką Brytanią po Brexicie, oczekując od niej zapewnienia większego wsparcia w nawiązywaniu kontaktów handlowych z firmami spoza bloku handlowego.

Inną opinię na temat rzekomego wpływu Brexitu na reputację Zjednoczonego Królestwa mają przedstawiciele brytyjskich firm średniej wielkości, którzy znaleźli się w grupie ankietowanych w ramach oddzielnego badania, jakie przeprowadził brytyjski oddział RSM we współpracy z firmą YouGov w dniach 17.01-14.02. Po przeanalizowaniu 316 odpowiedzi okazało się, że tylko jedna czwarta z respondentów stwierdziła, że Brexit zaszkodził marce ich kraju, podczas gdy jedna piąta uznała wręcz, że wizerunek Wielkiej Brytanii uległ poprawie.  

Gregor Schmidt, RSM Regional Leader, powiedział: – Wielka Brytania jest obecnie kluczowym ogniwem w wielu europejskich łańcuchach dostaw, ale to stanowisko wydaje się być zagrożone. Emocjonalna reakcja europejskich przedsiębiorstw na Brexit może mieć realne konsekwencje i prowadzić do długoterminowej zmiany gospodarczej w zakresie sposobu i miejsca prowadzenia działalności przez firmy należące do Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, co dzieje się w Londynie i Brukseli, pomysłowość liderów biznesu obu Wspólnot winna utrzymać otwarte drzwi do handlu.

Podsumowując wyniki obu niezależnych badań:

  • 90% europejskich przedsiębiorstw stoi na stanowisku, że Brexit zaszkodził reputacji Wielkiej Brytanii jako partnera handlowego;
  • tylko 26% brytyjskich firm twierdzi, że w obliczu Brexitu Wielka Brytania straciła dobrą reputację handlową, a 21% uważa, że została ona wręcz poprawiona (perspektywę tę podziela tylko 3% europejskich przedsiębiorstw)*;
  • prawie co piąty (18%) europejski biznes w związku z Brexitem rozwija się na nowych rynkach poza Wielką Brytanią, a 14% negocjuje umowy z dostawcami brytyjskimi;
  • 89% europejskich liderów biznesu wskazuje, że reputacja Wielkiej Brytanii jako miejsca prowadzenia handlu została osłabiona, a 8% informuje, że przeniosło już część swoich brytyjskich operacji poza granice kraju;
  • 75% europejskich przedsiębiorstw domniemywa, że Brexit będzie miał negatywny wpływ na gospodarkę Unii Europejskiej, podczas gdy 5% wspomina o wpływie dodatnim, a 12% jest zdania, że nie będzie on miał żadnego znaczenia w tym zakresie;
  • 50% europejskich przedsiębiorstw oczekuje, że Unia Europejska powinna traktować priorytetowo umowę handlową z Wielką Brytanią po wprowadzeniu Brexitu, a 49% jest zdania, że powinna zapewnić  także większe wsparcie przedsiębiorstwom, które chcą eksportować poza Europę;
  • 30% europejskich przedsiębiorstw dochodzi o wniosku, że Brexit wpłynie na ceny produktów.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość