RSM Poland
Języki

Języki

30% europejskich przedsiębiorstw nadal nie spełnia wymogów RODO

Prawie jedna trzecia (30%) europejskich przedsiębiorstw przyznaje, że nadal nie spełnia wymogów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez RSM International we współpracy z European Business Awards wśród ponad 500 firm średniej wielkości z 34 europejskich krajów.

Wyniki ankiety mówią jednoznacznie, że pomimo upływu ponad 12 miesięcy od wejścia w życie RODO oraz licznych grzywien nakładanych na przedsiębiorców przez organy regulacyjne, tylko 57% firm jest przekonanych, że ich działalność jest zgodna z zasadami Rozporządzenia, podczas gdy 13% w ogóle nie ma co do tego pewności. Przebadane firmy przyznają, że wciąż mają trudności ze zrozumieniem i wdrożeniem całego szeregu zmian, które wiążą się z funkcjonowaniem RODO – ponad jedna trzecia (38%) przedsiębiorstw niespełniających wymogów nie rozumie, kiedy wymagana jest zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych, 35% nie ma pewności, w jaki sposób powinna monitorować wykorzystywanie danych osobowych swoich pracowników, a 34% nie wie, jakie procedury są wymagane, aby zapewnić zgodność umów z dostawcami zewnętrznymi.

Jednocześnie wyniki ankiety wskazują, że unijne Rozporządzenie zaczyna mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo cybernetyczne w UE. Prawie trzy czwarte (73%) europejskich przedsiębiorstw twierdzi, że nowe wytyczne zachęciły je do poprawy sposobu zarządzania danymi klientów, a 62% jest zdania, że zwiększyło ich inwestycje w cyberbezpieczeństwo.

Wprowadzenie RODO wiązało się z ogromną presją wywieraną na organizacje. Konieczność zrozumienia wszystkich regulacji oraz przetworzenia ogromu informacji napływających z mediów oraz od organów państwowych skutecznie przytłaczały przedsiębiorstwa, nastawiając je sceptycznie do nowych rozwiązań i zniechęcając do wprowadzania zmian. Wiele organizacji po prostu się poddało i powróciło do starego sposobu działania. Jednak nakładane na przedsiębiorców wysokie grzywny pokazały, że organy regulacyjne w całej UE poważnie podchodzą do egzekwowania przepisów, wobec czego firmy starają się teraz nadrobić zaległości – mówi Steven SNAITH, Head of Technology Risk Assurance i Partner w RSM UK.

Dzięki zmianie sposobu myślenia o interakcji z danymi i potraktowaniu wytycznych RODO jako kolejnej szansy na rozwój, najbardziej przedsiębiorcze firmy mogą stać się atrakcyjniejszymi i godniejszymi zaufania partnerami w biznesie, konkurując swoją innowacyjnością na arenie światowej – dodaje Jean STEPHENS, CEO w RSM International.

Więcej informacji na temat szczegółowych wyników ankiety znajda Państwo tutaj: https://www.rsm.global/insights/rsm-global-blog/30-european-businesses-are-still-not-compliant-gdpr.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość