RSM Poland
Języki

Języki

Video - strona 2

Czym tak naprawdę jest dobra wiara w VAT i kiedy mówi się o oszustwach podatkowych? Dlaczego zmiany w podatku u źródła są ważne i czy są odpowiednio doceniane przez podatników? Jakie zmiany czekają przedsiębiorców w zakresie split payment oraz czy podatnicy mogą zneutralizować negatywne skutki zatorów płatniczych? Czy JPK VAT sprawdza się i czy jest skuteczny w ściąganiu podatku VAT?

Na te i inne pytania eksperci RSM Poland odpowiadają w cyklu nagrań video, komentując najważniejsze tematy podatkowe, księgowe i prawne, mogące mieć istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw i podatników. Zapraszamy do oglądania!

 

Ministerstwo Finansów kontynuuje walkę o uszczelnienie systemu podatkowego. Po plikach JPK czy raportowaniu MDR, przyszedł czas na dodatkowe obowiązki. 

Które transakcje będą objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split-payment) i kiedy można spodziewać się ich wejścia w życie? Czy od 2020 roku każdy przedsiębiorca będzie musiał przyjmować płatności tylko na rachunek bankowy zgłoszony w Urzędzie Skarbowym? Jakie zmiany czekają na podatników w zakresie split payment?

Czy JPK VAT zniknie?

 

Jakie problemy stwarza JPK VAT?

 

Czy JPK VAT sprawdza się? Czy jest skuteczny w ściąganiu podatku VAT?

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych urzędowi co miesiąc lub na żądanie organu Krajowej Administracji Skarbowej. JPK stanowi element uszczelniania systemu podatkowego, którego głównym celem jest usprawnienie działania organów podatkowych. Organy podatkowe mogą dzięki JPK szybciej przeprowadzić czynności sprawdzające i kontrolne, co ma przeciwdziałać takim zjawiskom, jak unikanie opodatkowania i wyłudzenia VAT.

Zmiany w podatku u źródła – jakie mogą pojawić się problemy?

 

Jak przygotować się do zmian?

Dlaczego zmiany w podatku u źródła są ważne?

 

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono nowe zasady w zakresie pobierania tzw. zryczałtowanego podatku u źródła (WHT). Dla polskich przedsiębiorców pełniących funkcję płatnika oznacza to znaczne komplikacje oraz kolejne obciążenia administracyjne.

Aktualnie, płatnicy muszą nie tylko pozyskiwać certyfikat rezydencji swojego kontrahenta, ale także weryfikować, czy istnieją podstawy do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania wynikających z właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (UPO).

Zatory płatnicze są problemem większości sektorów gospodarki w Polsce. Badania statystyczne wskazują, że z roku na rok problem ten narasta. Przepisy podatkowe w precyzyjnie określonych sytuacjach pozwalają na częściowe zminimalizowanie negatywnych skutków braku płatności za wystawione faktury.

Strony