Poland
Języki

Jeszcze więcej udogodnień w systemie NetSuite

Grzegorz GRACZYK
Junior ERP Software Developer w RSM Poland

Uff, po długich staraniach udało się naszemu zespołowi zautomatyzować proces pobierania kursów walut do systemu NetSuite.

Proces przeliczania faktur sprzedaży i zakupu wystawionych w obcej walucie w Polsce jest procesem złożonym. Przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług definiują nam sposób rozliczeń takich faktur w walucie obcej.  Zgodnie z powyższymi przepisami, w przypadku księgowania i rozliczania faktur wystawionych w obcej walucie powinniśmy wziąć pod uwagę średni kurs danej waluty, zamieszczony przez Narodowy Bank Polski (NBP) lub Europejski Bank Centralny (EBC) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Wyjątek stanowić może wystawienie faktury w obcej walucie z różnymi datami powstania obowiązku podatkowego oraz daty wystawienia dokumentu.

Dużą zaletą systemu NetSuite jest to, że nie tylko obsługuje podstawową walutę, ale również umożliwia dodanie nowych walut do systemu. Co więcej, system pozwala na edycję walut już istniejących. Ponadto, istnieje możliwość ręcznej edycji kursów walut. System NetSuite oferuje kilka sposobów na aktualizację kursów walut m.in. ręczne dopasowanie za pomocą menu (Listy -> Rachunkowość -> Kursy walut) lub poprzez import danych z pliku o rozszerzeniu CSV.

Z punktu widzenia osoby postronnej, wszystkie powyżej przedstawione metody mogą wydawać się odrobinę czasochłonne. Ale nasza firma z myślą o swoich klientach specjalnie przygotowała w swoim pakiecie lokalizacyjnym możliwość automatycznego pobierania kursu walut na podstawie danych zapisanych w formacie JSON lub XML za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API) ze strony internetowej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Nasz skrypt pobiera w nocy wszystkie aktualne kursy walut  dla walut, które zostały już zdefiniowane w systemie. Jest to ułatwienie, które w znacznym stopniu usprawniło automatyzację procesu wystawienia faktur w obcej walucie.

Warto również zaznaczyć, że w systemie NetSuite możemy wyeksportować kursy wszystkich walut do pliku o rozszerzeniach CSV, PDF lub dokument Excelowy. Szerokie możliwości filtrowania kursów walut w określonym przedziale czasu umożliwia wygenerowanie raportu z kursami walut dostosowanego do naszych potrzeb i oczekiwań.

Więcej o pakiecie lokalizacyjnym Oracle NetSuite można przeczytać tutaj.