Poland
Języki

IT Consulting

IT Consulting

Aplikacje w chmurze to przyszłość nowoczesnego biznesu. Nie tylko znacząco obniżają koszty utrzymania infrastruktury IT, ale przede wszystkim dostarczają kadrze zarządzającej precyzyjnych informacji i dokładnych danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie pewniejszych i szybszych decyzji.

Wspieramy firmy we wdrożeniach i rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych NetSuite w Polsce. Dostosowujemy standardowe procesy systemu do potrzeb informacyjnych Klientów, dbając o to, aby system pomagał osiągać strategiczne cele biznesowe i pozostawał w zgodzie z polskimi przepisami. Przeprowadzamy optymalizację i lokalizację systemu, korzystając z głębokiej znajomość procesów biznesowych, wiedzy doświadczonych księgowych, doradców podatkowych, konsultantów IT oraz tłumaczy branżowych.

erp_na_www-01.jpg

hubert_skrukwa.jpg

Hubert SKRUKWA
Head of IT Consulting

T: +48 61 8515 766
E: ekspert@rsmpoland.pl