RSM Poland
Języki

Języki

Finalne struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego

Ministerstwo Finansów prezentuje finalne struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego

Kwestię dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej także: „JPK”) poruszaliśmy już w jednej z naszych ostatnich publikacji (Tax Alert 2/2016). Wówczas nie było jeszcze wiadomo, jaka dokładnie będzie jego forma. Dopiero w środę 9 marca 2016 roku, po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych,  Ministerstwo Finansów zaprezentowało ostateczne struktury pliku. Dostęp do nich możliwy jest poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów i zakładki dotyczące Administracji Podatkowej oraz Kontroli Skarbowej (link).

Ponadto na stronach Ministerstwa opublikowany został również dokument zawierający odpowiedzi na pytania zadawane przez podatników w trakcie konsultacji społecznych (link). Wśród poruszanych kwestii znajdują się m.in. pytania o zakres danych żądanych przez organy podatkowe, bezpieczeństwo danych przekazywanych do organów podatkowych, raportowanie w JPK w przypadku wykorzystywania kilku systemów księgowych, składanie korekt JPK, zestawienia w ramach ewidencji zakupów, sprzedaży VAT itp.

Przypomnijmy, że JPK wprowadza ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649). Koncepcja JPK polega na przedkładaniu przez podatników organom podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci plików o ujednoliconym formacie XML. Dzięki temu organy podatkowe w sposób automatyczny będą mogły wyodrębnić niezbędne dane i szybciej dokonać ich analizy. Obowiązek przekazywania danych w określonym formacie strukturalnym przewiduje dodany do Ordynacji podatkowej art. 193a.

Analizowana zmiana wchodzi w życie 1 lipca 2016 roku, przy czym w odniesieniu do mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców obowiązek stosowania JPK będzie mieć miejsce dopiero od 1 lipca 2018 roku.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786