Poland
Języki

Rynek dóbr luksusowych w Polsce dzisiaj i jutro

Obserwując dzisiejszy styl życia Polaków, można wysnuć wniosek, że Polska na dobre zapomniała o szarych czasach komunizmu. Potwierdza to przede wszystkim coraz szybszy wzrost jakości życia średniej klasy społecznej.

Lepsza jakość życia doprowadziła do wzrostu popytu na dobra luksusowe, na które jeszcze pięć lat temu przeciętny Polak nie mógł sobie pozwolić. Mowa tu głównie o produktach z branży motoryzacyjnej i modowej.

Mimo, że wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce jest wciąż znacznie niższa niż w krajach wysoko rozwiniętych, charakteryzują ją szybka dynamika rozwoju i bardzo optymistyczne prognozy na najbliższe lata, co wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno przedsiębiorców jak i ekonomistów.

W 2014 roku wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce przekroczyła 3 mld euro, osiągając aż 15% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Za tak wysoki wzrost odpowiadała w głównej mierze sprzedaż samochodów klasy premium, których zarejestrowano w Polsce 31,5 tysiąca – o 28% więcej niż rok wcześniej. Największy boom odczuły marki: Infiniti (150%), Lexus (+109%) i Porsche (+71%).

W 2017 roku wartość rynku szacuje się na 3,5 mld euro, największego wzrostu spodziewając się po sprzedaży luksusowych akcesoriów (głównie biżuterii i zegarków) a także usług hotelarskich i spa.

Główny wpływ na rozwój rynku mają polepszające się warunki życia polskiego społeczeństwa oraz, wyraźnie odczuwalny od kilku lat, wzrost siły nabywczej polskiego portfela.

Jak podaje GUS, w pierwszym półroczu 2014 roku średnie wynagrodzenie brutto wzrosło o 3,6% w stosunku do poziomu z analogicznego okresu w roku 2013. W sektorze prywatnym wzrost ten wyniósł 4,2%, w sektorze publicznym – 2,5%, natomiast siła nabywcza wynagrodzenia była wyższa o 5% niż przed rokiem.

Powyższe dane dotyczą przede wszystkim osób średniozamożnych, niemniej jednak duże zmiany odczuje także wyższa klasa społeczna. Jak szacuje Credit Suisse, do 2020 roku liczba osób bogatych na świecie wzrośnie o 48%. W Europie to właśnie Polska w największym stopniu przyczyni się do rozwoju klasy zamożnej (+78%), wyprzedzając w tym zakresie Francję (+60%) i Niemcy (+55%). Przewiduje się, że w 2020 roku liczba osób z majątkiem powyżej 1 mln złotych wyniesie w Polsce 77 tysięcy.

Przytoczone wskaźniki doskonale potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki i wynikającą z niej poprawę poziomu życia przeciętnego mieszkańca, który coraz częściej inwestuje w dobra wysokiej jakości.

Dla „nowego polskiego konsumenta” oprócz ceny, która była do tej pory najważniejszym aspektem przy zakupie produktu, dzisiaj liczą się coraz bardziej: jakość, wygląd, design oraz oczywiście marka i pochodzenie produktu.

W Polsce mieszka obecnie około 878 tysięcy osób zamożnych. Biorąc jednak pod uwagę populację kraju (40 mln mieszkańców) oraz wzrost gospodarczy, jakim Polska cieszy się w ostatnich latach, można być pewnym, że siła nabywcza Polaków będzie z roku na rok rosła coraz szybciej. A co za tym idzie, także popyt na produkty wysokiej jakości (takie jak te Made in Italy) będzie coraz większy.

 

Źródło: Agata Sikora, RSM Poland, agata.sikora@rsmpoland.pl

https://www.exportiamo.it/aree-tematiche/12505/il-mercato-dei-beni-di-lu...