Poland
Języki

JPK VAT

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych urzędowi co miesiąc lub na żądanie organu Krajowej Administracji Skarbowej. JPK stanowi element uszczelniania systemu podatkowego, którego głównym celem jest usprawnienie działania organów podatkowych. Organy podatkowe mogą dzięki JPK szybciej przeprowadzić czynności sprawdzające i kontrolne, co ma przeciwdziałać takim zjawiskom, jak unikanie opodatkowania i wyłudzenia VAT.

Od  lipca 2018 roku zagadnienie JPK dotyczy wszystkich podatników-przedsiębiorców prowadzących księgowość w formie elektronicznej.

Czy obowiązki związane z JPK są wyzwaniem dla przedsiębiorców? Czy zdali oni test natury technicznej (a ściślej informatycznej), który wymusza dostosowanie dotychczasowych rozwiązań IT w taki sposób, aby możliwe było szybkie i zautomatyzowane generowanie plików JPK obejmujących przecież nie mały zakres danych? Czy JPK VAT sprawdza się i czy jest skuteczny w ściąganiu podatku VAT?

Zapraszamy na wirtualne spotkania z naszym ekspertem!

JPK VAT bez tajemnic cz. 3

3 czerwca 2019
Sebastian GOSCHORSKI
Czy JPK VAT zniknie?

JPK VAT bez tajemnic cz. 2

3 czerwca 2019
Sebastian GOSCHORSKI
Jakie problemy stwarza JPK VAT?

JPK VAT bez tajemnic cz. 1

9 maja 2019
Sebastian GOSCHORSKI
Czy JPK VAT sprawdza się? Czy jest skuteczny w ściąganiu podatku VAT?