RSM Poland
Języki

Języki

Centrum prasowe - strona 9

Poland Court Rulings Seen Speeding VAT Refunds

15 grudnia 2016
Przemysław POWIERZA
Przemysław POWIERZA's comments for Bloomberg International Tax Monitor on the the Supreme Administrative Court rulings regarding value added tax refunds.

Poland Suggests GPS Tracking in VAT Fraud Clampdown

16 listopada 2016
Przemysław POWIERZA
Przemysław POWIERZA's comments for Bloomberg International Tax Monitor on the Polish government proposal to subject “sensitive goods" — products and commodities considered to be major sources of value added tax fraud — to electronic tracking.

Czy nastąpiło WNT, gdy przedsiębiorca korzysta z magazynu w Berlinie?

16 października 2016
Przemysław POWIERZA
Komentarz Przemysława POWIERZY dla Dziennika Gazeta Prawna.

Poland Targets VAT Fraud Raising Company Cash Flow Concerns

10 października 2016
Przemysław POWIERZA
Przemysław POWIERZA made some comments on VAT changes that would have an impact on multinationals in Poland that have been published in Poland Targets VAT Fraud Raising Company Cash Flow Concerns article in Bloomberg International Tax Monitor.

Quasi-fizjoterapeuci stracili prawo do preferencyjnego opodatkowania usług

5 września 2016
Przemysław POWIERZA
Komentarz Przemysława POWIERZY dla Dziennika Gazeta Prawna.

About the new tax on retail sales in Poland

17 sierpnia 2016
Piotr LISS
The tax on retail sales will not contribute to the decrease in the number of shopping centers in Poland. The tax will increase the competitiveness of small- and medium-sized businesses in comparison to large entities operating in the commercial sector and will increase the state’s revenues. Piotr LISS for ACROSS | The European Retail Real Estate Magazine.

Organizacja procesu due diligence

30 czerwca 2016
Krzysztof WOŹNIAK
Warunkiem podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych jest posiadanie rzetelnych i prawdziwych informacji. W transakcjach kupna-sprzedaży występuje istotna asymetria informacji, a sprzedający zawsze ma znaczącą przewagę informacyjną nad kupującym. 

Innowacyjność również w doradztwie

19 maja 2016
Karolina BARTKOWIAK
Innowacyjność – w tradycyjnym ujęciu – rozumiana była głównie jako element rozwoju technologicznego. Tymczasem aktualne uwarunkowania gospodarcze wymagają nowatorskiego podejścia również w sektorze usług doradczych. 

Powstanie przychodu z tytułu usług ciągłych

7 kwietnia 2016
Wmyśl art. 12 ust. 3c updop jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Jest to przepis szczególny, który wyłącza zastosowanie zasad ogólnych dotyczących daty powstania przychodu. Ta sama reguła została określona w art. 14 ust. 1e updof.  

Podatek od towarów i usług na granicy. Czyli sposób na oszustwa

10 listopada 2015
Przemysław POWIERZA
Komentarz Przemysława POWIERZY dla Dziennika Gazeta Prawna.

Strony