Poland
Języki

RE development & construction services (rynek nieruchomości i usług budowlanych)

Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z wiodącymi graczami na rynku nieruchomości i usług budowlanych. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie prowadzonej działalności – w fazie przygotowania inwestycji (identyfikacja możliwości inwestycyjnych, due diligence nieruchomości), jej realizacji i zarządzania (podnoszenie wartości portfela nieruchomości), a także w momencie sprzedaży (organizacja procesów transakcyjnych, ich strukturyzacja, negocjacje warunków). Świadczymy dla naszych Klientów usługi w zakresie audytu, doradztwa transakcyjnego, doradztwa podatkowego (ad hoc, spory z organami administracji podatkowej), jak i strategicznego planowania podatkowego czy też prowadzenia księgowości. Stale współpracujemy z podmiotami, które zarządzają nieruchomościami o wartości przekraczającej 2,5 mld zł.

Wynajmowana w innym państwie członkowskim UE nieruchomość nie przesądza o istnieniu stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT

19 grudnia 2023
Piotr WYRWA, Aleksandra SKIERŚ, Aleksandra DĄBKOWSKA
Decyzja zagranicznego przedsiębiorcy o nabyciu i wykorzystywaniu nieruchomości zlokalizowanej w Polsce może w niektórych przypadkach prowadzić do powstania stałego miejsca prowadzenia działalności do celów VAT (eng. fixed establishment – FE). Analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) prowadzi do wniosku, że do powstania FE nie dojdzie automatycznie w każdym przypadku. 

RSM poszerza wiedzę o rynku nieruchomości w Europie

12 lipca 2018
RSM, szósta największa sieć niezależnych firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i consultingu, rozszerzyła swój zespół zajmujący się rynkiem nieruchomości w Europie do 16 europejskich krajów.

Miejsce opodatkowania VAT usług związanych z nieruchomościami - zmiany 2017

8 lutego 2017
Piotr WYRWA
Artykuł Piotra WYRWY dla seriwsu  INFOR.PL.

Definicja budowli musi się radykalnie zmienić

15 lipca 2015
Piotr LISS
Artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 15 lipca 2013

Polska wiodącym rynkiem nieruchomości komercyjnych w regionie CEE

26 marca 2015
Polska od wielu lat zajmuje dominującą pozycję na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie CEE. Pod względem wartości zrealizowanych transakcji utrzymaliśmy ok. 40% udział w rynku. Biorąc pod uwagę obecną wielkość i potencjał, nasz kraj coraz częściej zaczyna być porównywany z państwami Europy Zachodniej. Polski rynek jest duży, stabilny a przy tym oferuje nadal wyższe niż rynki państw Europy Zachodniej stopy zwrotu. Dlatego duzi gracze światowi obserwują go z coraz większą uwagą.

Sprzedaż materiałów budowlanych z usługą nie zawsze z 8-proc. stawką

3 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 3 stycznia 2014

Podatek od nieruchomości: 100 miejsc na parkingu, a płacić ma jeden współwłaściciel

12 sierpnia 2013
Wojciech MATUSZCZAK
Artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 12 sierpnia 2013

Zwrot VAT za materiały budowlane dla budujących pozostanie, ale w gorszej wersji

8 sierpnia 2013
Przemysław POWIERZA
Artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 8 sierpnia 2013

Od budynku w złym stanie powinien być mniejszy podatek od nieruchomości

22 lipca 2013
Wojciech MATUSZCZAK
Artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 22 lipca 2013

Bez zwrotu VAT za materiały budowlane lepiej będzie tylko budżetowi. Podatnicy na tym stracą.

28 maja 2013
Artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 28 maja 2013

Strony