Poland
Języki

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi konkursowymi kategoriami. Na pewno znajdą Państwo wśród nich takie, które najlepiej opisują Państwa biznes. 

Poznaj zwycięzców z poprzednich lat. 


1. THE RSM ENTREPRENEUR OF THE YEAR AWARD

Przedsiębiorca roku

Sędziowie przyznają indywidualne nagrody wizjonerom o innowacyjnym i biznesowym podejściu do rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca roku potrafi dostrzec możliwości, zrozumieć cele, kreować pomysły oraz podejmować działania, które stają się inspiracją do osiągania sukcesów w biznesie.

2. THE ELITE AWARD FOR GROWTH STRATEGY OF THE YEAR

Strategia rozwoju

Nagroda trafi do organizacji, która przedstawi najlepszą międzynarodową strategię wzrostu organicznego (wyłączając rezultat wynikający z fuzji i przejęć) i jednocześnie do firmy, która osiągnęła wyjątkowo wysoki poziom sprzedaży, zysków i udziału w rynku poprzez międzynarodową ekspansję, wprowadzanie nowych produktów, usług, tworzenie nowych rynków, rozwój produktu, rozszerzanie wachlarza usług lub za sprawą przeprowadzania.

3. THE AWARD FOR INNOVATION

Innowacyjność

Nagroda trafi do organizacji, która potrafi docenić znaczenie innowacji. Taka jednostka powinna być zdolna do tworzenia, pielęgnowania i rozwoju produktów, usług lub modelu biznesowego. Wyniki tych działań wpływają na poprawę wyników handlowych, efektywność operacyjną oraz na perspektywy przynoszące korzyść organizacji, jej klientom i kontrahentom. Innowacja może opierać się na rozwoju konkretnego produktu, usługi lub na zmianie położenia organizacji. Nie ogranicza się wyłącznie do innowacji o charakterze technologicznym. Kategoria otwarta dla organizacji z sektora publicznego i prywatnego.

4. THE AWARD FOR INTERNATIONAL EXPANSION

Międzynarodowy rozwój

Nagroda trafi do organizacji, która z sukcesem rozwinęła i wdrożyła strategię opartą na identyfikacji możliwości, bazujących na popycie lokalnym, konkurencji i wspieraniu łańcucha dostaw. Celem takiej jednostki jest budowa i zdalne zarządzanie częściowo zależnym partnerstwem lub spółkami zależnymi, w całości pochodzącymi z obcego rynku.

5. THE SOCIAL RESPONSIBILITY & ENVIRONMENTAL AWARENESS AWARD

Odpowiedzialność społeczna i ochrona środowiska

Sędziowie będą poszukiwać dowodów na jasno wyrażoną strategię, skupioną na aktywności demonstrującej odpowiedzialność i zapobieganie działaniom szkodzącym społeczeństwu i naturalnemu środowisku. Strategia powinna koncentrować się na zarządzaniu ryzykiem, dążeniu do poprawy ładu korporacyjnego, dbałości o środowisko i odpowiedzialności społecznej, a działania wykraczać poza wymogi prawne w danym sektorze. Kategoria otwarta dla organizacji z sektora publicznego i prywatnego.

6. THE WORKPLACE & PEOPLE DEVELOPMENT AWARD

Rozwój miejsca pracy i pracowników

Nagroda trafi do organizacji, która najlepiej pokazuje, że HR jest w pełni zaangażowany w realizację celów organizacji poprzez stosowanie holistycznej strategii opartej na wartościach. Celem jest poprawa wyników organizacji poprzez inwestycje w rekrutacje, rozwój osobisty i zawodowy pracowników oraz motywowanie ich w zindywidualizowany sposób. Kategoria otwarta dla organizacji z sektora publicznego i prywatnego.

7. THE CUSTOMER & MARKET ENGAGEMENT AWARD

Zaangażowanie w obsługę klienta oraz rynku

Sędziowie nagrodzą organizację, która wykazuje się innowacyjna ofertą, dostarcza najwyższą jakość obsługi klienta w swoim sektorze, jest nastawiona na wszystkie grupy odbiorców na danym rynku, oferuje unikatową propozycję sprzedaży, bazując na rozwiniętych wielowymiarowych strategiach, nowoczesnych technologiach i procesach oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowniczej w ramach swojej jednostki oraz całego łańcucha dostaw. Kategoria otwarta dla organizacji z sektora publicznego i prywatnego.

8. THE DIGITAL TECHNOLOGY AWARD

Technologia cyfrowa

Nagroda trafi do firmy, która znacznie poprawiła wyniki operacyjne pod kątem efektywności pracy, obsługi klienta, zwiększonych obrotów, zwiększenia korzystności marż lub kontroli kosztów dzięki innowacyjnemu podejściu i zastosowaniu cyfrowych technologii (pochodzenia wewnętrznego lub od zewnętrznego dostawcy). Kategoria otwarta dla organizacji z sektora publicznego i prywatnego.

9. THE NEW BUSINESS OF THE YEAR AWARD

Nowa działalność roku

Sędziowie przyznają nagrodą firmom, które działają na rynku mniej niż 3 lata, a od czasu otwarcia wykazują się dobrze zaplanowanym zarządzaniem, znakomitymi wskaźnikami wzrostu i zysku, wychodzącymi poza pierwotnie oczekiwane prognozy. Firmy te wykorzystują sektor, w którym działają w sposób satysfakcjonujący dla swoich klientów i korzystny dla kontrahentów. Organizacje te zostały utworzone na fundamentach zapewniających wzrost i sukces.

10. THE BUSINESS OF THE YEAR AWARD WITH TURNOVER 0-25M

Biznes roku z obrotami 0-25 mln €

Na nagrodę mają szansę firmy, które w swojej branży wykazują nadzwyczajne zyski finansowe, charakteryzują się ponadprzeciętnym tempem wzrostu, innowacyjnością oraz zajmują w branży wiodącą pozycję rynkową. Sędziowie zwrócą uwagę przede wszystkim na pomysłowość, dobre relacje z otoczeniem oraz skuteczność długoterminowego i zrównoważonego planowania przez elastyczność w dostarczaniu spójnych wyników w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych.

11. THE BUSINESS OF THE YEAR AWARD WITH TURNOVER 26-150M

Biznes roku z obrotami 26-150 mln €

Na nagrodę mają szansę firmy, które w swojej branży wykazują nadzwyczajne zyski finansowe, charakteryzują się ponadprzeciętnym tempem wzrostu, innowacyjnością oraz zajmują w branży wiodącą pozycję rynkową. Sędziowie zwrócą uwagę przede wszystkim na pomysłowość, dobre relacje z otoczeniem oraz skuteczność długoterminowego i zrównoważonego planowania przez elastyczność w dostarczaniu spójnych wyników w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych.

12. THE BUSINESS OF THE YEAR AWARD WITH TURNOVER 150M+

Biznes roku z obrotami 150 mln € +

Na nagrodę mają szansę firmy, które w swojej branży wykazują nadzwyczajne zyski finansowe, charakteryzują się ponadprzeciętnym tempem wzrostu, innowacyjnością oraz zajmują w branży wiodącą pozycję rynkową. Sędziowie zwrócą uwagę przede wszystkim na pomysłowość, dobre relacje z otoczeniem oraz skuteczność długoterminowego i zrównoważonego planowania przez elastyczność w dostarczaniu spójnych wyników w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące European Business Awards należy kierować do Natalii SKIBA, Business Development & Marketing Specialist w RSM Poland, która wspiera kandydatów z Polski podczas wszystkich etapów konkursu EBA.

nataliaskiba

natalia.skiba@rsmpoland.pl
Tel. +48 668 203 081 

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość