RSM Poland
Języki

Języki

Newsletter RSM Poland - strona 2

Nowy projekt zmiany rozporządzenia odraczającego pobór WHT

29 kwietnia 2020
23 kwietnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Projekt Rozporządzenia). Projekt przewiduje kolejne już, czwarte przedłużenie wyłączenia stosowania art. 26 ust 2e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz....

Tarcza antykryzysowa w związku z COVID-19 – ochrona miejsc pracy i wsparcie dla pracodawców

3 kwietnia 2020
Prezydent podpisał ustawię o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Tarczę Antykryzysową. Głównym założeniem Tarczy Antykryzysowej jest wsparcie firm, które doznały strat w wyniku COVID-19 w celu ochrony miejsc pracy. W artykule szczegóły rozwiązań, które budzą największe zainteresowanie wśród przedsiębiorców, a...

Podsumowanie zmian w prawie związanych z COVID-19

27 marca 2020
26 marca na stronach Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma być procedowany przez Sejm jeszcze w tym tygodniu. Autorzy projektu przewidzieli kompleksowe zmiany w wielu ustawach systemowych, jak również szereg możliwości korzystania przez przedsiębiorców z pomocy Państwa...

Podatkowe rozwiązania w związku z COVID-19

20 marca 2020
19 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej zapowiedź rozwiązań w zakresie podatków mających na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji ekonomicznych w związku z pandemią koronawirusem (tzw. pakiet działań tarczy antykryzysowej). Zaproponowane środki zaradcze mają na celu, między innymi chwilową poprawę płynności finansowej podatników oraz przesunięcie w czasie wybranych obowiązków raportowych. Projekt ustawy wprowadzający powyżej wymienione...

Strony