Poland
Języki

Blog

Zmiany w zakresie obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP

11 grudnia 2018

Zmiany w zakresie obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP

Sejm uchwalił w dniu 9 listopada 2018 r.  ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Ustawa nowelizuje m.in.  Kodeks Pracy znosząc obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.

Zmiany, o których mowa wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. i obejmą:

  1. zniesienie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych;
  2. zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników.

Zniesienie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Zmienione przepisy uzależniają konieczność przeprowadzenia okresowego szkolenia BHP od kategorii ryzyka danej grupy działalności, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005). Powtórzenie szkolenia BHP nie będzie obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka. Są to grupy działalności, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia, mające najniższe wskaźniki wypadkowości .

Uwaga: Zmiany nie dotyczą pracowników biurowych znajdujących się na stanowiskach kierowniczych.

OUTSORCING
Zadania niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością firmy uniemożliwiają Ci jej rozwój i skupienie się na najważniejszych obszarach?
Dowiedz się więcej

W przypadku, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy zmieni się i znajdzie w grupie działalności o wyższej, niż trzecia kategoria ryzyka, pracodawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych w terminie do 6 miesięcy, licząc od dnia zakwalifikowania do wyższej kategorii ryzyka.

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

1

Produkcja odzieży

C-14

3

2

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15

3

3

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18

3

4

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26

3

5

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45

3

6

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G-46

3

7

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G-47

3

8

Transport lotniczy

H-51

2

9

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

2

10

Informacja i komunikacja

J

2

11

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

12

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

2

13

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

2

14

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79

2

15

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80

3

16

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82

2

17

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U

3

18

Edukacja

P

3

19

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

3

20

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T

2

Źródło: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005).

Zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników

Zgodnie z najnowszą nowelizacją Kodeksu Pracy, pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  1. zatrudnia do 10 pracowników
  2. lub zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 30.11.2018 r. poz. 2244).

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Agnieszką OSIŃSKĄ:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter