Poland
Języki

Blog

Wykorzystanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r. Objaśnienia podatkowe.

20 kwietnia 2020

Wykorzystanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r. Objaśnienia podatkowe.

9 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienie podatkowe pt. „Wykorzystanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.”.

Objaśnienia podatkowe dotyczą stosowania przez podatników przepisów, które wprowadziła w życie ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2159) – dalej: ustawa nowelizująca.

Od roku 2019 obowiązują nowe zasady dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych. Wprowadzone zmiany odnoszą się w szczególności do:

 • zmiany wysokości limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego;
 • zmiany wysokości limitu wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, która może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów;
 • wprowadzenia limitu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu zawarcia umowy leasingu, dzierżawy, najmu lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • określenia zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych nie tylko na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, ale również do tzw. celów mieszanych;
 • określenia zasad związanych ze sprzedażą samochodu osobowego.

Co do zasady, przepisy ustawy nowelizującej stosuje się w odniesieniu do:

 • dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r.;
 • stosunków prawnych powstałych (rozpoczętych) przed 1 stycznia 2019 r., o ile ich skutki podatkowe realizują się od tego dnia.
DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Wyjątki od ww. zasad zostały zawarte w art. 8, art. 9 i art. 13 ustawy nowelizującej i regulują w jaki sposób należy stosować przepisy w przypadku:

 • zdarzeń wynikających z umów leasingu, najmu dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego, zawartych przed 1 stycznia 2019 r.;
 • odpłatnego zbycia samochodu;
 • podatników podatku CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2019 r., a zakończy się po 31 grudnia 2018 r.

Celem wydanych objaśnień podatkowych jest wskazanie, kiedy oraz w jaki sposób należy zastosować obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy dotyczące samochodów osobowych. Szczególnie istotnym jest zatem określenie zasad, które wynikają z przepisów przejściowych i zweryfikowanie, czy prawidłowo zostały zakwalifikowane wydatki podatnika do kosztów uzyskania przychodów, związane z użytkowaniem samochodów osobowych po 1 stycznia 2019 r.

W przedstawionych objaśnieniach, Minister Finansów wskazał między innymi, że:

 • koszty opłat serwisowych wynikające z umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2019 r. podlegają ograniczeniom (25% kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów);
 • zmiany umów leasingowych zawartych przed 1 stycznia 2019 r. w zakresie technicznym (specyfikacja pojazdu), niezwiązanym z finansowaniem (ubezpieczenie), warunków finansowych będących efektem zmian różnic kursowych, nie powodują konieczności stosowania znowelizowanych przepisów;
 • w przypadku zbycia samochodu osobowego, koszty uzyskania przychodów (wraz z uprzednio dokonanymi podatkowymi odpisami amortyzacyjnymi nie mogą przekroczyć 150.000 zł (225.000 zł dla samochodów elektrycznych);
 • Limit z tytułu używania samochodów osobowych na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze obejmuje również niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

Zastosowanie się do objaśnień Ministra Finansów przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w przepisach podatkowych.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem , Danielem WIĘCKOWSKIM:

e-mail:ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter