Poland
Języki

Blog

Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za rok 2020

15 kwietnia 2021

Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za rok 2020

Podatników z pewnością ucieszy fakt, iż 8 kwietnia 2021 r. prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która przedłuża termin na dopełnienie obowiązków informacyjnych związanych z cenami transferowymi.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, termin na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych został przedłużony:

  • do 30 września 2021 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Oznacza to, że podatnicy, których rok podatkowy jest równy z rokiem kalendarzowym, będą zobowiązani do dopełnienia obowiązków informacyjnych związanych z dokumentacjami cen transferowych do końca grudnia 2021 r.

Dowiedz się więcej o cenach transferowychPOZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

W związku z przyjętymi powyżej zmianami przedłużeniu ulega również termin na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. Master File). Obowiązek ten należy wypełnić do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Podatnicy powinni wykorzystać ten dodatkowy czas na przygotowanie dokumentacji cen transferowych, w szczególności zaś, w obliczu kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19, na przeanalizowanie i ewentualne modyfikacje posiadanych analiz benchmarkingowych. Przypomnijmy, iż, zgodnie z art. 11r Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, „Analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany”. Wywołany przez pandemię wstrząs na rynkach i w gospodarkach w większości branż wpłynął na „otoczenie ekonomiczne”, a zatem będzie wymuszał aktualizację analiz porównawczych.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się

Newsletter